Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Tisztelt Olvasónk!

A rovatban megjelenő cikkekkel, elemzésekkel az a célunk, hogy fórumot adjunk azoknak a kezdeményezéseknek, javaslatoknak, véleményeknek, amelyekkel javítható a lakosság egészségi állapota, a betegellátás színvonala, és az egészségügyben dolgozók megbecsültsége. Szeretnénk lehetőséget nyújtani az érdeklődőknek a párbeszédre az ágazatot érintő változtatások előtt. Várjuk olvasóink cikkeit, hozzászólásait is a nogradi.erzsebet@medicinaforum.hu  e-mail címre.

Medicina Fórum

Média Centrum

magyo

A gyógyszerpiac helyzetéről és jövőjéről szóló rendezvényen ismertették a Nézőpont Intézet elemzését, amely átfogó képet ad a gyógyszeripar helyzetéről és számszerűsíti az iparági hozzájárulást a magyar gazdaság teljesítményéhez. Az elemzés alapján elmondható, hogy a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) tagjai jelentős szereplői a magyar nemzetgazdaságnak, mind a hozzáadott érték, mind a foglalkoztatás, mind pedig az export tevékenységük által hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez. Kiterjedt beszállítói hálózatuk révén teljesítményük más iparágakra is kihat, ezért is különösen fontos, hogy megkülönböztetett figyelemmel tekintsünk az ágazatra.
A tanulmány elemzői bemutatták, hogy a gyógyszeripar a magyar nemzetgazdaság zászlóshajója; hiszen az iparág kibocsátása folyó áron megközelíti az 1 000 milliárd forintot, miközben az éves növekedési üteme meghaladja a nemzetgazdaság átlagos növekedési ütemét. Ágazati összehasonlításban, az egy foglalkoztatottra eső teljesítményt elemezve a gyógyszergyártás az ágazati rangsor élén ál a bruttó hozzáadott érték, és második helyen a kibocsátás tekintetében.
A tanulmány rávilágított arra is, hogy a magyarországi gyógyszergyártás exportorientált, a külgazdasági növekedés egyik motorja. A teljes exportbevétel 2016-ban 902 milliárd forint volt. Az ágazat külgazdasági szerepét bizonyítja, hogy a gyógyszeriparban az egy foglalkoztatottra 26,6 millió külkereskedelmi többlet esik, ami közel háromszorosa a járműiparnak (9,9 millió Ft/fő) és a gépgyártásnak (9,2 millió Ft / fő).
A magyar gyógyszergyártás nem csupán az egyik legrégebbi hagyománnyal bíró iparág Magyarországon, de rendkívüli potenciállal is rendelkezik. A világgazdasági válság ellenére a szektor teljesítménye az elmúlt években nem romlott, ugyanakkor a szabályozás és a különböző kormányzati programok érzékenyen érintették, melyek csökkentették a szektor növekedési potenciálját. Összességében tehát elmondható, hogy a gyógyszergyártás annak ellenére tud húzóágazat lenni, hogy jelentős különadók sújtják és a válságkezelés utóhatásaként pedig még mindig restriktív az ágazat szabályozása. A hazai gyógyszeripar egyben a leginnovatívabb feldolgozóipari ágazat, a szektor teljes kutatás-fejlesztési kiadása 2016-ban 65,4 milliárd forintra becsülhető.
Az elemzésbe bevont, hazai telephelyű, és hazai gyártási tevékenységet folytató MAGYOSZ tagvállalatok kiemelkedőek a beruházási aktivitásukat tekintve: jellemzően folyamatosan bővítik és korszerűsítik a termeléssel kapcsolatos kapacitásaikat. 2014 és 2016 között a termeléssel, termeléstámogatással kapcsolatos beruházásaikat 38 milliárd forintról 48 milliárdra növelték. Ezen gyógyszeripari beruházások nagy előnye, hogy a szereplők hosszú távra terveznek Magyarországon: a termelő kapacitások egy része már több mint egy évszázada a gyógyszeripar szolgálatában áll.
Jelentős összegekkel járulnak hozzá az államháztartás egyensúlyának megteremtéséhez. Különféle adók és hozzájárulások formájában 2016-ban 78,5 milliárd forintot fizettek be. Fontos megállapítás, hogy a vállalkozások mindegyike Magyarországon adózik, a megtermelt profitot nem viszi ki az országból.
A gyógyszeripar jelentős szereplő a foglalkoztatás szempontjából is. A foglakoztatás tekintetében is kiemelkedik a gyógyszergyártás, az egyik legmagasabb jövedelmet biztosító ágazatról beszélünk. Ez természetesen összefügg azzal, hogy az ágazatban kiemelkedően magas a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, valamint, hogy a tagvállalatok egy egészséges bér-és javadalmazási struktúrát alakítottak ki. A hazai gyógyszeripar élen jár a magas képzettségűek foglalkoztatásában is. A 18 ezer foglalkoztatott közül 2 190 (12%) fő dolgozik K+F területen, ami többszöröse a nemzetgazdasági átlagnak (1,8%) és megelőzi a többi iparágat is.
Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke elmondta, hogy az ágazat jelenleg is erős motorja a hazai gazdaságnak, azonban a kormányzati szabályozókra való érzékenysége miatt, tudatos fejlesztése és támogatása jelentős mértékben javítaná a magyar gazdaság teljesítményét, pozitívan járulhat hozzá a magas végzettségű munkaerő itthon tartásához, továbbá – pozitív külkereskedelmi mérlegével – hozzájárulna Magyarország külgazdasági pozíciójának erősítéséhez is.