Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Tisztelt Olvasónk!

A rovatban megjelenő cikkekkel, elemzésekkel az a célunk, hogy fórumot adjunk azoknak a kezdeményezéseknek, javaslatoknak, véleményeknek, amelyekkel javítható a lakosság egészségi állapota, a betegellátás színvonala, és az egészségügyben dolgozók megbecsültsége. Szeretnénk lehetőséget nyújtani az érdeklődőknek a párbeszédre az ágazatot érintő változtatások előtt. Várjuk olvasóink cikkeit, hozzászólásait is a nogradi.erzsebet@medicinaforum.hu  e-mail címre.

Medicina Fórum
Munkatársunktó

u3

A MH Egészségügyi Központ (MH EK) Honvédkórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya (KAITO) hatvan évvel ezelőtt, 1957-ben alakult meg. Az addig sebészeti osztály keretében működő aneszteziológiai szolgálat új formában, önálló szervezeti egységként folytatta munkáját első kinevezett vezetője, Dr. Wittek László irányításával. 1958-ban kezdte meg munkáját az osztályon Dr. Giacinto Miklós. Mindketten meghatározó szerepet játszottak az aneszteziológia és intenzív terápia hazai megteremtésében, fejlődésében és oktatásában.
Az intézet 2017. november 30-án tudományos emlékülés keretében ünnepelte 60. éves születésnapját dolgozói, a szakma és társszakmák megjelent képviselői körében. Az évforduló értékes születésnapi ajándéka az osztály hatvanéves történetét bemutató állandó kiállítás, melyet megemlékezés napján nyitottak meg.
A kiállításon a anesztézia számos korhű eszköz, műszerek, altatógépek, betegellenőrző monitorok, lélegzetőgépek, a katonaorvosi anesztézia eszközei valamint érdekes írásos dokumentumok láthatók. Dr. Csomós Ákos c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos a megnyitón elmondta, hogy a kiállított tárgyakat az osztály hat évtizedes történelmi hagyatékából és az ez idő alatt használt eszközökből, műszerekből válogatták össze.
A múzeum létesítésének gondolata, az anyagok, eszközök összegyűjtése és megőrzése, valamint a kiállítás létrehozásához szükséges feltételek megteremtése, a múzeumi vitrinek berendezése Dr. Barna Béla nyugállományú orvos ezredes elévülhetetlen érdeme, aki 1988 és 2007 között volt a KAITO osztályvezető főorvosa. A kiállítás előkészítő munkájában Dr. Konczné Réti Rózsa asszisztensnő segítette. A kórház I. emeleti galéria folyosóján elhelyezett múzeum létesítéséhez a Morpheus Alapítvány, a Honvédkórházért Alapítvány, illetve az Anesztézia Biztonságáért Alapítvány nyújtott jelentős támogatást.
Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka nyitotta meg a kiállítást. Kiemelte a múzeum orvostörténeti értékét és a hatvanéves jubileum jelentőségét. Emlékeztetett arra, hogy a két nagy világégés közepette, súlyos áldozatok árán tapasztalta meg az ország, mennyire fontos egy ilyen osztály létrehozása. A kezdetben egy fővel indult osztály, ma több mint kétszáz munkatárssal, az ország legjobb, magasan felkészült, szakmailag és technikailag egyaránt a lehető legjobb képességekkel rendelkező intézete. Elismeréssel mondott köszönetet az elvégzett munkáért és a kiállítás megszervezéséért. Ezután Barna Béla volt főorvos kalauzolva az érdeklődőket és mutatta be a kiállítás anyagát.
Címkék:

Ezt követően a KAITO 60. éves megalakulásának évfordulója alkalmából rendezett tudományülésre került sor. A történelmi áttekintéssel foglalkozó előadások az elmúlt 60 év kiemelkedő eseményeit, az osztály szakmai és szervezeti fejlődésének történetét foglalták össze. A további előadások az osztály gyógyító munkáját, klinikai aktivitását mutatták be.
A hat évtized legfontosabb konklúziója, hogy már az első évektől kezdve az osztály vezetői nagy hangsúlyt fektettek az szakorvosképzésre, az oktatásra, az asszisztensképzésre. Kialakult az osztály iskolateremtő, tudásalapú szellemi bázisa, aminek köszönheti jó hírét és azt a kiérdemelt megbecsülést, ami övezi a szakemberek körében. Nagyon sokan megfordultak továbbképzés, tapasztalatcsere címén a KAITO-on. Aki itt járt, mindenkor vitt magával valamit, tudást, tapasztalatot, amit munkájában hasznosítani tudott. Vitt még valamit, amit nem könnyű definiálni: példaértékű szakmai fegyelmet, igényességet, egy beteg-centrikus és kollegiális kapcsolatrendszert, amit érdemes volt példaképkén követni.
A KAITO az MH Egészségügyi Központ Honvédkórház egyik legnagyobb osztálya, a 215 dolgozó évente átlag 22 000 beteg műtéti ellátásában vesz részt, a két telephely intenzív osztályain pedig évente mintegy 2 000 beteget kezelnek.