Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Tisztelt Olvasónk!

A rovatban megjelenő cikkekkel, elemzésekkel az a célunk, hogy fórumot adjunk azoknak a kezdeményezéseknek, javaslatoknak, véleményeknek, amelyekkel javítható a lakosság egészségi állapota, a betegellátás színvonala, és az egészségügyben dolgozók megbecsültsége. Szeretnénk lehetőséget nyújtani az érdeklődőknek a párbeszédre az ágazatot érintő változtatások előtt. Várjuk olvasóink cikkeit, hozzászólásait is a nogradi.erzsebet@medicinaforum.hu  e-mail címre.

Medicina Fórum
Nógrádi Tóth Erzsébet

eumeg

Olyan ajánlást kíván megfogalmazni az Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Bizottság az Egészségért és az Orvosi Tudományok Osztálya, amelyet a társadalom legszélesebb rétege elé tárna az egészségügy jövője, a páciensek megfelelő ellátása érdekében. Azért van szükség egy új megegyezésre, mert a tudományok fejlődésével, a demográfiai változásokkal, a krónikus betegségek kezelhetőségének lehetőségével óriási az ágazat forrásigénye. Ezt a tudomány eszközeivel szükséges elemezni – mondta Kosztolányi György, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke. Az MTA Elnöki Bizottság az Egészségért soros ülésén az elnök nyitóelőadását a feladat, a feltétel és a felelősség hármasa köré építette. Mint mondta, a gazdasági erőforrások iránti igény a technológiai fejlődéssel robbanásszerűen nő, ám a legfejlettebb országok sem képesek ezzel lépést tartani. A rendelkezésre álló források elosztása a kormány kötelessége, a felhasználáshoz racionális egészségügyi koncepció szükséges, amelynek megalkotása szakmapolitikai felelősség. Mindezek nyílt társadalmi vita során alakulhatnak ki, ez hozhatja meg a társadalmi megegyezést. A 21. század egészségügyi kihívásai között említette a nagyobb forrásigényt, a multiszektoriális koncepciót és a rendszerszintű koordinációt.

sinko

Sinkó Eszter, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának dékán-helyettese szerint az elmúlt évtizedekben a diszfunkciók halmozódtak, azok megoldásához megfelelő modellek szükségesek. „Alapkérdés, hogy köz- vagy magánforrásból akarjuk-e működtetni az egészségügyet. További kérdés, hogy állampolgári vagy biztosítási jogon nyújtsuk-e az ellátást?”- tette föl a megválaszolandókat. Úgy látja, hogy 1989-90-ben a Bismarck típusú modell mellett döntött a politika, amely a járulékalapú társadalombiztosítási finanszírozásra épült és komoly szerepe volt az önkormányzatiságnak. Az egészségügyi intézmények autonóm módon működhettek, teret kaptak az egészségügyi vállalkozások, szektorsemleges volt a finanszírozás, magánintézmények is vállalhattak közszolgáltatást. „A modellt mára leépítették, nem az önkormányzatok kezében vannak a kórházak, leszűkült a kórházvezetők mozgástere, egy központi intézményfenntartója van a 104 kórháznak, ez az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, amely nem tud megfelelni az elvárásoknak. A munkáltatói járulékból szociális hozzájárulás lett, az Egészségbiztosítási Alap a központi költségvetés alfejezete, a fölötte való rendelkezési jogot a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolja. S amíg a települési önkormányzatok korábban 90-100 milliárdot invesztáltak a kórházaikba, ez mára 30 milliárd körülire apadt.
Sinkó Eszter úgy látja, hogy megrekedtünk a bismarcki és az úgynevezett Beveridge egészségügyi modell határán. Az elmúlt nyolc évben az állam egyre több feladatot vont magához, holott a korábbiakat sem tudta megfelelően ellátni. A diszfunkcionális működés bizonyítékául hozta föl a magas szintű, elkerülhető halálozást, amely nálunk az európai uniós átlag kétszerese. Szerinte ez összefügg az iskolázottsággal. Alacsonynak tartja az ágazat GDP részesedését, amely 2 százalékponttal marad alatta az EU átlagnak. Ezzel együtt nőtt, 33-38 százalék lett a páciensek magánkiadása és tovább él a paraszolvencia. A forráshiány állandósította a kórházak eladósodását, amelynek oka a krónikus alulfinanszírozottság, az elmulasztott kódkarbantartás és az, hogy nincs ösztönző rendszer, amely a kórházi menedzsmentet az eredményes működésre ösztökélné. „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővé silányították, gyakorlatilag megszűnt a betegjogok védelme. 2017-ben pedig már több orvos ment át a közintézményekből a magánszférába itthon, mint ahányan külföldre távoztak”- sorolta a diszfunkciókat az egészségügyi közgazdász Sinkó Eszter, hozzá téve: a következő kormányzati ciklus legfontosabb feladata, hogy ne szakadjon teljesen ketté a betegellátás a magán-, és a közellátásra.

gulacsi

Gulácsi László, a Corvinus Egyetem professzora szerint a technológiai és terápiás lehetőségek fejlődésével, a krónikus betegségek változásával szükség lenne hatásosság, hatékonyság, és költségelemzésekre. Mivel megváltoztak a terápiás célok, azaz a teljes remisszió elérése, a betegek károsodásának megelőzése, tudni kellene az egyes betegségek terheit. Tény viszont, hogy a forrásigény óriási, ami nem biztosítható, így nem az első legjobb megoldást kell választani a betegellátásban, hanem a második legjobbat. Ez utóbbit az egészségpolitikának kellene meghatározni az országra vonatkozóan.

kincses

Kincses Gyula egészségpolitikai szakértő a magánellátás változásairól beszélt, kijelentette, hogy igazán nem sokat tudunk róluk. Azt reméli, hogy ha 2019-től kötelezően be kell jelentkezniük az Egészségügyi Ellátási Szolgáltatási Térbe, több információ lesz róluk. Úgy látja azonban, hogy jelenleg a járóbeteg-ellátásban már alacsonyabb a közfinanszírozott ellátás aránya és az engedélyezett óraszám a magán szektorénál. Szerinte ez már nem választékbővítés, hanem érdemi kínálat. Ám egyelőre nem állt össze rendszerré, itt sem garantált az igénybevétel indokoltsága. Szerinte elkerülhetetlen a magánellátás szabályozása, mivel a spontán folyamatok az egészségügy kettészakadását okozzák, holott egyetlen egészségügy van, amelynek mindkét szektor fontos szereplője.

kovacsj

Kovács József, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója szerint nem az egészségügy „termeli” leghatékonyabban az egészséget, fontos szerepe van az oktatásnak, a tömegsportnak, de a jó utaknak, a környezetnek, a jólétnek is. Ezzel együtt alapvető emberi jog az egészségügyi ellátáshoz való jog. Ám a hármas cél, a hozzáférhetőség valamint a minőség maximalizálása és a költségek minimalizálása nem megvalósítható. A kérdésre, hogy a GDP-ből mennyit érdemes az egészségügyre költeni, azt mondta: a kritikus határ 10 százalék, e fölé nem szabad menni, ezt mutatja az Amerikai Egyesült Államok is, ahol ugyan 14 százalékot fordítanak rá, mégsem megfelelő a lakosság ellátása. Azt is elmondta, hogy az orvosnak a beteg szószólójának kell lennie, mindent el kell követnie a gyógyítása érdekében, a pénzek ráfordításáról pedig a menedzsmentnek kell dönteni. Meg kell határozni a tisztességes minimum feltételeket a lehetőségekhez képest és a szükségletek szerint. Egy Loewy idézettel fejezte be előadását:„az etika önmagában erőtlen, de a politika etika nélkül brutálisan veszélyes.”

Medicina Fórum
Munkatársunktól

cikk1

„Az Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ 1992 óta elkötelezett partnere az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaságnak” – tájékoztatott Szócska Miklós igazgató, korábbi egészségügyért felelős államtitkár. Örül annak, hogy a nemzetközi szervezet 2006 után immár második alkalommal választotta Budapestet éves konferenciája helyszínéül. A 2018. június 20-22. között megrendezésre körülő tanácskozáson tizenöt párhuzamos szekció várja az egészségügyi szakembereket, intézményvezetőket és kutatókat, nem csak az európai kontinensről, hanem az Amerikai Egyesült Államokból, Kínából és Ausztráliából is – mondta el Usman Kahn, az EHMA ügyvezető igazgatója. Az EHMA a legnagyobb egészségügyi menedzsment társaságokat, oktató és kutató intézményeket tömörítő európai szervezet, amely a menedzseri teljesítménnyel kapcsolatos standardok megteremtése révén támogatja az egészségügy fejlesztését a régióban. „Az éves konferencia szervezetünk legfontosabb eseménye, naptárunk kiemelt programja, ahol a partnereinkkel és az egészségügyi döntéshozókkal közösen gondolkodunk azon, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk megvalósítani az elképzeléseinket. Az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy a konferencia végére megértsük: hogyan lehet megoldásokat találni azokra a problémákra és kihívásokra, amelyekkel mindannyian szembenézünk, annak érdekében, hogy a XXI. század elvárásainak megfelelő, minőségi egészségügyi ellátást nyújtsunk.” – fogalmazott a nemzetközi szervezet vezetője.
A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (MEMT) 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy fejlessze az egészségügyi szervezetek és az egészségügyi rendszer menedzsmentjének magyarországi gyakorlatát – fejtette ki Dr. Gaál Péter elnök. Ennek érdekében a szervezet – melynek elnökségi tagjai egyben az Egészségügyi Szakmai Kollégium Menedzsment, Egészség-gazdaságtan és Egészségügyi Informatika Tagozatának és Tanácsának vezetői is – összehangolja a magyar egészségügyi menedzserek közösségének tudományos és szakmai tevékenységét. Mint azt Dr. Gaál Péter elmondta, a társaság 2017-ben első alkalommal rendezte meg az Óbudai Egyetem és a Semmelweis Egyetem közös maratoni ötletgeneráló versenyét, a vITathont, melynek során az egészségügyi, informatikai és gazdasági szakterületek hallgatói vegyes csapatokban versenyeztek, hogy valós társadalmi problémákra hozzanak minél korszerűbb megoldásokat. A szervezet kiemelten fontos tevékenysége a konferenciák szervezése, amely közös pont az IME tudományos folyóirattal létrejött együttműködésben.
Tizenhetedik évfolyamába lépett idén az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy – Az egészségügyi vezetők szaklapja, mely fennállása óta 157 reguláris lapszámot, 20 különszámot és 10 mellékletet jelentetett meg összesen 13 ezer oldalon – tájékoztatott Tamás Éva, az IME lapigazgatója. A 2014 óta tudományos folyóiratnak minősülő kiadvány az első évfolyamától kezdve kizárólag szakmai támogatással, magánkiadásban jelenik meg – hangsúlyozta Tamás Éva. Mint elmondta, az IME együttműködési megállapodást kötött a Semmelweis Emlékbizottsággal, melynek értelmében a 2018-as Semmelweis Emlékhez csatlakozva kiemelten foglalkozik az emlékévhez kapcsolódó eseményekkel
A sajtótájékoztatón Dr. Szócska Miklós bemutatta a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának kríziskommunikációs képzését is. A 2018 májusában induló moduláris képzés során valós nemzetközi és hazai krízishelyzeteken keresztül, szituációs játékokkal, meghívott szakértőkkel szereznek ismereteket az egészségügyi intézményvezetők és döntéshozók a krízishelyzetek helyes döntési irányainak kijelöléséhez és a kommunikációs stratégia kidolgozásához.

Medicina Fórum
Nógrádi Tóth Erzsébet

nmed

„A hazai és a nemzetközi nukleáris medicina jeles személyisége éppen akkor született, amikor 1943-ban a "radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazásáért a kémiai kutatásban" indoklással a magyar származású Hevesy Györgynek ítélték oda a kémiai Nobel-díjat.” Így kezdte méltatását Szilvási Istvánról, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában dolgozó professzorról, a Nukleáris Medicina Osztály vezetőjéről, az Egészségügyi Szakmai Kollégium alelnökéről, a Nukleáris Medicina Tagozatának vezetőjéről Környei József, az orvostudományok kandidátusa. A Magyar Tudományos Akadémián megtartott emlékülésen Kosztolányi György akadémikus, az MTA orvosi osztályának elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta: a technológiai fejlődés révén igen költséges lett az orvoslás, amely a nukleáris medicinában igen jól tetten érhető. Ám ez az a terület, amely különösen alkalmas arra, hogy a tudományos kutatások eredményeit a gyakorlatban alkalmazza. Muszbek László, az MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság elnöke is elismeréssel beszélt az ünnepeltről, kiemelte Szilvási professzor tudományos munkáját és a képzésekben, továbbképzésekben való eredményes munkáját. „A magyar szakorvosképzés sokat köszönhet neki” – jelentette ki.
A Vörösmarty Gimnáziumban tanuló Szilvási István szinte minden tantárgyból jeleskedett, ám nem csak a reáltárgyakból kapta a dicséreteket, de kiváló zenei érzéke lévén e területről is bezsebelt oklevelet. Aztán mégiscsak a Budapesti Orvostudományi Egyetemen kötött ki, amelyet ugyancsak kiválóan végezte el. Az Egyetem III. számú Belgyógyászati Klinikáján kezdte a gyógyító munkát, belgyógyász szakvizsgát szerzett, majd 1980-ban megszerezte izotópdiagnosztikai szakvizsgáját is. Az életútját méltató Környei József elismeréssel szólt egyebek mellett arról az évtizedről is, amely során, 1983 és 1993 között továbbképző szemináriumokat szervezett az MTA veszprémi akadémiáján. A mögötte lévő fél évszázad alatt 4 könyv szerzője-, 24 könyvfejezet írója, 140 tudományos közlemény szerzője-, és társszerzője, előadásait számos nemzetközi folyóiratban referálták. Munkásságát számos szakmai kitüntetéssel ismerték el, tavaly pedig megkapta a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt Polgári Tagozata kitüntetést.
Az ünnepségen a szakma kiválóságai, egykori munkatársai, tanítványai, családja és barátai előtt „Saját sugaras sorsom” címmel tartotta meg életmű előadását Szilvási István. „Az életkor nem érdem, ám mivel az ember agysejtjei csökkennek, könnyebben kordában tudja tartani azokat” – kezdte a tőle megszokott humorral. „A mögöttem hagyott 50 év alatt annyi minden történt, ám amikor megpróbáltam összefoglalni, rájöttem, mégsem vagyok zseni”- folytatta az öniróniát, hiszen „nem is olyan egyszerű az embernek önmagáról beszélni, márpedig velem ez most fordul elő először” – mondta.
„A klinikai munka és az oktatás vezetett végig az évtizedeken, amely során arra is rájöttem, hogy a betegek akkor is igaza van, ha nincs.” Hálásan gondolt vissza első munkahelyére, az SE III. Belklinikájára és ottani munkatársaira. Ám határozottan állíja, az 1975-76-os erlangeni Nemzetközi Atomenergia Ügynökségi ösztöndíjának köszönheti, hogy a nukleáris medicina mellett kötött ki. „Wolf professzortól tanultam meg a diszciplínát, az ottani egyetem már akkor igen jól felszerelt volt műszerekkel, kiváló munkatársakkal dolgozhattam”. Itthoni nukleáris medicina pályafutása a fővárosi, Szabolcs utcai kórházban kezdődött, ahol „minden szakmában dolgozó orvossal együtt tudtunk dolgozni, sajnos ez ma nincs így”- jelentette ki. Pedig az általa művel tudományág, a diagnosztika számos más orvosi szakterülettel van szoros kapcsolatban. Ezek között kiemelkedő az onkológia- és kardiológia, amely szakágakkal több kutatást is végeztek. E mellett folytatta az Erlangenben megkezdett gasztroenterológiai kutatásokat is.
Mérleget vonva úgy látja, hogy 1998 változást jelentett a szakmai életében. Egyrészt, mert akkor választották meg őt a Magyar Orvosi Kamara alelnökének, amely tisztséget 2007-ig töltötte be. Az idő tájt sok publikációja jelent meg a közmédia lapjaiban, a betegek, az egészségügy helyzetének elemzéséről, anomáliáiról. Alelnöke lett a Hevesi György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaságnak és az Európai Nukleáris Medicina Társaságban is vezető tisztséget vállalt. Európa legelismertebb előadóit hozta Magyarországra és a többi Közép- Kelet európai országba, ahol 16 év alatt 44 európai nukleáris medicina továbbképző szemináriumot szervezett. A részvevő fiatal orvosok jelképes részvételi díjért intenzív, magas színvonalú képzést kaphattak.
Részt vállalt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Technológiai Értékelő Bizottságában. „Nem kis dilemma, komoly etikai kérdés, hogy mit lehet és kell befogadni a közfinanszírozásba. A diagnosztikához a megfelelő gyógyszerek mellett jelentős szerepe van az eszközöknek, például a CT, MRI, PET berendezéseknek. Elismeréssel szólt arról, hogy tavaly elfogadta az Országgyűlés a radiogyógyszer helyi előállításáról szóló jogszabályt, és az is lényeges eredmény, hogy ma már mind a négy orvostudományi egyetemen működik PET és talán az Egészséges Budapestért Program részeként kap egy PET berendezést a Honvédkórház is. Évente 30 ezer PET vizsgálatot finanszíroznak Magyarországon, ezzel – lakosságarányosan – a hetedikek vagyunk Európában. Úgy látja, „túl szigorú lett a PET lista, bővíteni kell az indikációs kört.” Ám lényegesnek tartja a szakmai-módszertani irányelvek kidolgozását. Fontosnak tartja, hogy „ne a finanszírozás, hanem a szakma döntse el, mi történjen a beteggel, másrészt a túlzott specializáció miatt ne vesszen el a beteg.” – mondta.
A Medicina Fórum kérdésére elmondta: „Elégedett vagyok az életemmel, mert a hobbimat csinálhattam, azt, amit szeretek. De elégedetlen is vagyok, mert talán többet lehetett volna tennem. De generációváltás van, és sok sikert kívánok az új kollégáknak.”
Lényegesnek tartja, hogy a szakma menjen előre, ebben sok olyan szakmák közti megegyezés kell, aminek eredményeként mindent a helyén tudnak kezelni. „A beteg érdeke, hogy a szakma fejlődésével elért eredmények jussanak el hozzá a közfinanszírozásban.”
Saját szakterületével kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy már az első izotópterápia, a pajzsmirigyrák és a pajzsmirigy túlműködés radiojódkezelése és a pajzsmirigy szcintigráfiás vizsgálata is (a második világháború idején) molekuláris alapú terápia és diagnosztika volt, bár akkor még nem tudták, hogy a molekuláris medicina része. A jódizotóp kezelés igazi célzott, személyre szabott terápia az adott betegeknél.
Az egészségügy jelen állásáról az a véleménye, hogy „muszáj hozzá nyúlni a rendszerhez annak érdekében is, hogy a tudományos eredmények hasznosuljanak a gyógyításban. Kérdésünkre elmondta: sajnos a nukleáris medicinában dolgozók is kevesebben vannak a szükségesnél, kevés az orvos, a szakdolgozó. Ám az is tapasztalható, hogy a legkorszerűbb technológiák, köztük a PET vonzó a fiataloknak, jó lenne megtartani őket a hazai egészségügyben.

Medicina Fórum
Munkatársunktól

rakvil

A Magyar Rákellenes Liga kezdeményezésére hazánkban immár huszonötödik alkalommal, minden év április 10-én tartják a Nemzeti Rákellenes Napot. Ezen a napon született ugyanis Dollinger Gyula sebész, ortopéd szakorvos, egyetemi tanár, aki 1902-ben megalakította az Országos Rákbizottságot, így ő a magyar rákkutatás úttörőjének számít. Az idei évi esemény fókuszában az Országos Onkológiai Intézet (OOI) elmúlt 25 éve áll, ezért Kásler Miklós professzor, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa megemlékezett az Intézet 25 évéről, az ott folyó gyógyításról.
Minden rákbeteg megkaphatja az ideális, rá szabott terápiát - tudósított az MTI. Kásler Miklós kiemelte, hogy az utóbbi 10-15 évben sokat javultak például a hererák, az emlőrák és a limfómák gyógyulási arányai. Emlékeztetett: 1974-ig a magyarországi rákmegbetegedési mutatók és a halálozási adatok nem mutattak különbséget a nyugat-európaiakhoz képest. 1974 és 1992 között azonban Magyarországon "exponenciálisan emelkedett mindkét adat", miközben Nyugat-Európában a magasabb megbetegedési gyakoriság mellett sem emelkedett a halálozás - mondta.
A magyarországi rákhalálozás 1999-ben volt a legmagasabb, akkor körülbelül 34 ezren vesztették életüket valamilyen daganatos betegség következtében. Azóta az új betegek növekvő száma mellett stagnált a halálozás, majd az utóbbi 8-10 évben folyamatosan csökkent, ami az új terápiás irányelvek, lehetőségek megjelenésének és az eszközpark megújításának köszönhető - ismertette a főigazgató.
Kiemelte, az utóbbi négy évben jelentős fejlesztés indult az onkológiai műszereknél, vidéken megduplázódott a CT- és MR-kapacitás, és megújult a sugárterápiás műszerpark. Utóbbiról megemlítette, az országban 40 nagyteljesítményű besugárzó készülék van, amelyekből 28 új.
Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődik az országos vastagbélszűrési program, Kásler Miklós azt mondta, ismeretei szerint minden feltétel adott a program elindításához, annak szűrési módszereiről azonban "lassú és áldatlan szakmai vita" folyt az utóbbi években.

Az eseményen hirdették ki a „Az év onkológusa – az én orvosom” pályázat nyertesét. A pályázatra a betegek írásban küldhették el betegségük történetét és orvosuk példaértékű, áldozatos munkáját a bíráló bizottságnak. A 2018-as díjazott Bánhegyi Róbert, a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának Onkológiai Centrum vezető-helyettese lett, ő kapta meg a Szöllőssy Enikő szobrászművész által készített Dollinger emlékérmet. A díjat először 2009-ben adta át a Magyar Rákellenes Liga és eddig 13 orvos kapta meg.
Orsós Zsuzsanna egyetemi adjunktus arról beszélt, hogy a mi áll a magyarországi cigány lakosság korai halálozása mögött, illetve hogy a születéskor várható rövidebb élettartam ebben a pupulációban átlagos 8 évvel alacsonyabb a teljes magyar lakosság élettartamától. Kitért arra, hogy szakemberek ezt genetikai érzékenységgel, illetve inkább a környezeti tényezőkkel magyarázzák.
Virág József PhD, onkológus a szervezett népegészségügyi vastagbélszűrés megvalósításáról beszélt. Mint mondta, nagy szükség van a szervezett szűrés bevezetésére, mivel Európában az első, a világban pedig a negyedik helyen állunk a vastagbélrákra visszavezethető halálozásban.
Szőts Gábor egyetemi oktató, a Magyar Sporttudományi Társaság főtitkára előadásában bemutatta: objektív bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy megfelelő fizikai aktivitással, mozgással számos népbetegség (például a kóros elhízás, a kettestípusú cukorbetegség, a depresszió, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi betegségek, krónikus tüdőbetegségek) megelőzhető, vagy ha már kialakult, akkor javítható a beteg állapota. Elhangzott az is hogy az elmúlt huszonöt-harminc év vizsgálatai alapján kiderült, hogy bizonyos daganatos betegségek is megelőzhetők, illetve kezelhetők a rendszeres fizikai aktivitással, a mozgással.
Nem véletlen, hogy a Magyar Rákellenes Liga 2018-ra meghirdette a Mozgás Évét annak érdekében, hogy minél több embert mozgásra bírjon. Az „Örökmozgók” kilométergyűjtő programjuk keretében arra bátorítanak mindenkit, hogy gyalogoljon, biciklizzen, ússzon, ki-ki saját képességei és lehetőségei szerint, egyénileg, vagy közösségben. Ha valaki tanácstalan vagy társaságra vágyik, forduljon bátran a Magyar Rákellenes Ligához: minden alapszervezetük szervez ilyen programokat idén.
Ignácz Magdolna egykori beteg saját példájáról beszélt. Bár sokkolta őt, amikor megállapították, hogy mellrákja van, ám a beavatkozást követő egy évvel, 66 évesen lefutotta élete első félmaratonját, amit az óta többször újra teljesített. Hitt benne, hogy meggyógyul és úgy érezte, hogy a futás hihetetlen erőt ad. A sportot az óta sem hagyta el és ma már a Budapesti Sportiroda (BSI) futónagykövetként (is) igyekszik motiválni az érintetteket.

Medicina Fórum
Munkatársunktól

A Richter Gedeon Nyrt. és az Allergan plc (NYSE: AGN) egy vezető globális gyógyszeripari vállalat, a mai napon közzétette a cariprazine I típusú bipoláris betegséghez társuló, major depressziós epizódokban (I típusú bipoláris depresszióban) szenvedő, felnőtt betegek körében végzett fázis III vizsgálatának (RGH-MD-53) pozitív előzetes eredményeit. A cégek 2017 decemberében tették közzé a cariprazine-nal végzett törzskönyvezés alapjául szolgáló második vizsgálat (RGH-MD-54) pozitív előzetes eredményeit bipoláris I depresszióban. Abban a vizsgálatban a cariprazine mind a 1,5 mg-os, mind a 3 mg-os dózisban szignifikáns javulást mutatott a placebohoz képest.

A cariprazine hatásossága bipoláris I depresszióban három pozitív törzskönyvezési célú klinikai vizsgálatban igazolódott (RGH-MD-53, RGH-MD-54 és RGH-MD-56). Az Allergan 2018 második félévében az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA) benyújtani tervezett kiegészítő törzskönyvi kéreleméhez (sNDA) fel kívánja használni mindhárom törzskönyvezési célú fázis III vizsgálat adatait. A cariprazine jelenleg az Egyesült Államokban VRAYLAR® márkanéven van törzskönyvezve a skizofrénia kezelésére felnőtt betegeknél, valamint az I típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódok kezelésére felnőtt betegeknél.

„Nagyon elégedettek vagyunk a harmadik pozitív törzskönyvezési célú vizsgálatunk eredményeivel, melyek tovább bővítik azt a már rendelkezésre álló kiterjedt adatmennyiséget, amely alátámasztja a cariprazine alkalmazását, mint egy terápiás lehetőséget bipoláris depresszió kezelésében” mondta David Nicholson, az Allergan kutatás-fejlesztési igazgatója. „A bipoláris depresszió gyakran nehezen kezelhető, és rendkívül megterhelő lehet a betegek számára. Az Allergan-nál elkötelezettek vagyunk olyan terápiás lehetőségek kifejlesztése iránt, amelyek a mentális betegségben szenvedő betegek kielégítetlen igényeit célozzák meg, és várjuk az I típusú bipoláris depresszióban szenvedő betegek kezelési lehetőségére vonatkozó kiegészítő törzskönyvi kérelem (sNDA) benyújtását.”

Az RGH-MD-53 kódú vizsgálatban a cariprazine a 1,5 mg-os dózis csoportban elérte a mind az elsődleges, mind a másodlagos hatásossági célkitűzést. A cariprazine 1,5 mg-os csoport a placebohoz képest szignifikánsan nagyobb javulást mutatott az elsődleges hatásossági végponton, a Montgomery–Asberg-féle Depresszióértékelő Skála (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale - MADRS) összpontszámának a kiindulási értékhez képest mért, a 6. hét végére elért változásában (p=0,0417, LSMD -2,5), csakúgy, mint a másodlagos hatásossági végponton, a Klinikai Összbenyomás Skála – Súlyosság alskáláján (Clinical Global Impression – Severity (CGI-S)) is (p=0,0417, LSMD -0,3). A cariprazine 3 mg-os csoport mind az elsődleges (p=0,1051, LSMD -1,8), mind a másodlagos (p=0,1370, LSMD -0,2) végpontokon számszerű javulást mutatott a placebo csoporthoz képest, azonban egyik végponton sem ért el statisztikailag szignifikáns különbséget.

„A bipoláris depresszió kezelése bizonyos esetekben nagyon nehéz, mert csupán néhány terápiás lehetőség áll rendelkezésünkre az I típusú bipoláris betegség ezen tüneteinek kezelésére. Továbbá kevés olyan termék érhető el, amivel a bipoláris betegség teljes spektrumát – mániától depresszióig – kezelni tudjuk” jelentette ki dr. Gary Sachs, a Harvard Medical School Pszichiátriájának egyetemi tanára. „Ezen adatok mind a betegek, mind a tágabb pszichiátriai közösség számára biztatóak, mivel a betegség teljes spektrumán bizonyítják a cariprazine hatékonyságát.”

Ebben a vizsgálatban 493 beteget osztottak be véletlenszerűen a vizsgálat három karjainak egyikébe azonos arányban (1:1:1) 1,5 mg, 3 mg cariprazine, vagy placebo, hogy értékeljék a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát I típusú bipoláris depresszióban szenvedő betegek kezelésében. A vizsgálatban a cariprazine összességében jól tolerálható volt. Azon betegek aránya, akik a kezelés alatt bármilyen nemkívánatos mellékhatást tapasztaltak 51% volt a cariprazine 1,5 és 3 mg csoportokban, és 46% a placebo csoportban. A nemkívánatos mellékhatások többsége enyhe vagy közepes erősségű volt, és cariprazine-nal kezelt betegek nagyjából 5%-a, míg a placeboval kezelt betegek 3%-a esetében kellett idő előtt felfüggeszteni a vizsgálatot nemkívánatos mellékhatások miatt. A leggyakrabban jelentett nemkívánatos mellékhatások a cariprazine csoportban a kóros mozgáskényszer (akathisia), nyugtalanság, hányinger és kimerültség voltak.

„A ma közzétett pozitív eredmények aláhúzzák a cariprazine, egyik vezető termékünk terápiás értékét. Örömmel tölt el bennünket a vizsgálat pozitív kimenete, amely fontos előrelépést jelenthet abban, hogy ezt az ígéretes kezelési lehetőséget elérhetővé tegyük a bipoláris depresszióban szenvedő betegek számára.”– tette hozzá dr. Greiner István, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatója.

Az RGH-MD-56 egy fázis II randomizált, dupla vak, placebo-kontrollált, párhuzamos kar elrendezésű klinikai vizsgálat, I típusú bipoláris depresszióban szenvedő felnőtt betegeken.  A vizsgálat alatt összesen 584 beteget osztottak be véletlenszerűen a vizsgálat karjainak egyikébe: 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg cariprazine, vagy placebo, hogy értékeljék a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát I típusú bipoláris depresszióban szenvedő, nem hospitalizált betegek kezelésében. A vizsgálat egy körülbelül 7-14 napon át tartó gyógyszermentes szűrési periódusból, majd egy azt követő 8 héten át tartó kettős vak kezelési periódusból állt (az elsődleges végpontot 6. héten mérték), melyet egy 1 hetes vizsgálati készítménymentes biztonságossági utánkövetési szakasz zárt.

Az RGH-MD-53 és RGH-MD-54 két azonos fázis III, randomizált, dupla vak, placebo-kontrollált, párhuzamos kar elrendezésű, multicentrikus, fix dózisokat alkalmazó klinikai vizsgálat, I típusú bipoláris depresszióban szenvedő felnőtt betegeken. A betegeket mindkét vizsgálatban véletlenszerűen osztották be három kar egyikébe: 1,5 mg, 3 mg cariprazine, vagy placebo, hogy értékeljék a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát I típusú bipoláris depresszióban szenvedő, nem hospitalizált betegek kezelésében. A vizsgálat egy körülbelül 7- 14 napon át tartó gyógyszermentes szűrési periódusból, majd egy azt követő 6 héten át tartó kettős vak kezelési periódusból állt, melyet egy 1 hetes vizsgálati készítménymentes biztonságossági utánkövetési szakasz zárt.