Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Tisztelt Olvasónk!

A rovatban megjelenő cikkekkel, elemzésekkel az a célunk, hogy fórumot adjunk azoknak a kezdeményezéseknek, javaslatoknak, véleményeknek, amelyekkel javítható a lakosság egészségi állapota, a betegellátás színvonala, és az egészségügyben dolgozók megbecsültsége. Szeretnénk lehetőséget nyújtani az érdeklődőknek a párbeszédre az ágazatot érintő változtatások előtt. Várjuk olvasóink cikkeit, hozzászólásait is a nogradi.erzsebet@medicinaforum.hu  e-mail címre.

Medicina Fórum
Munkatársunktól

dep

Január 24-27 között, Debrecenben rendezi meg a Magyar Pszichiátriai Társaság négyévente megtartott nemzeti kongresszusát, aminek a fő témája ezúttal a fejlődés. A konferenciára közel 1300 résztvevőt várnak a szervezők, és nemcsak Magyarországról valamint a szomszéd országokból, hanem a világ minden tájáról érkeznek neves előadók. Napjainkban a mentális zavarok gyakorisága soha korábban nem látott módon emelkedik. A WHO adatai alapján 2013-ban a tartós munkaképesség-csökkenés 21,2 százalékát világszerte a mentális zavarok okozták. A depresszió gyakorisága 1990 és 2013 között 53,4 százalékkal nőtt, ma Magyarországon ez a tartós munkaképesség csökkenés harmadik leggyakoribb oka. A mentális zavarok gazdasági időzített bombát is jelentenek: csak a depresszió az európai GDP 1 százalékát emészti fel, a költségek 88 százaléka mentális zavar miatti termelékenység-csökkenésből adódó gazdasági veszteség, és nem pedig egészségügyi költség. A mentális zavarok tehát óriási egészségügyi terhet jelentenek. Növelik a testi társbetegségek költségeit, ugyanakkor rontják ezek gyógyulási esélyeit, testi betegség és mentális zavar együttes fennállása esetén a halálozás megnő. A nagyszámú mentális zavarral küzdő beteg az egészségügy szinte minden színterén megfordul. Az ellátási kapacitás növelése mellett nagyon fontos volna a megelőzés, a preventív mentálhigiéné megerősítése.
A kihívásokra a pszichiátria folyamatosan keresi a válaszokat. A figyelem a gyermek- és serdülőkor felé fordul, hiszen a mentális zavarok legalább 70 százaléka ekkor kezdődik, még akkor is, ha a tünetek csak felnőttkorban jelennek meg. Ezért lett az idei kongresszus fő témája a fejlődés. De a fejlődés más aspektusból is fontos: a modern orvosi képalkotó eljárások és pszichológiai vizsgáló módszerek fejlődésének eredményeként, a nem túl távoli jövőben, sok tekintetben olyan egzakt diagnosztikus eszközökkel rendelkeznek majd a pszichiáterek, mint a társ-orvostudományok.
Mindezek miatt nagyon fontos az is, hogy a pszichiátria éppen úgy hozzáférjen a modern diagnosztikus eszközökhöz (megfelelő képalkotókhoz és laborháttérhez), mint bármelyik más orvosi szakma, ráadásul az akut pszichiátriai ellátás során sok esetben nagyon szoros együttműködés szükséges a társszakmákkal. Ez a szoros együttműködés, és egymás munkájának jobb megismerése növeli pszichiátria elfogadottságát is, amely egyrészt azért fontos, hogy a pszichiátriai betegség stigmája csökkenjen, másrészt pedig a test és lélek nem választható ketté, és ezért a testi betegségekhez is gyakran társulnak pszichiátriai zavarok.

A korszerű akut pszichiátriai ellátás modern orvosi környezetben, szigorúan betartott minimum-feltételek mellett tud csak színvonalasan működni. Nagyon fontos, hogy az igazán súlyos akut betegek megfelelő kezelésére elég idő álljon rendelkezésre a pszichiátriai osztályokon. Az ilyenkor befektetett idő- és ágyráfordítás sokszorosan megtérül, mert csökkenti a későbbi kórházi felvételek számát.

A krónikus mentális zavarokban pedig lényeges a közösségi megközelítés, amely a beteget saját környezetében igyekszik kezelni, és egyenrangú figyelmet szentel a betegek pszichológiai támogatására, a tanulásra és készségfejlesztésre, illetve a betegek esélyegyenlőségére is. Magyarországon egyedülálló lehetőség van a közösségi ellátás fejlesztésére, hiszen a pszichiátriai gondozók rendszere (más országokkal ellentétben) már régóta fennáll. A gondozók azonban finanszírozási nehézségekkel küzdenek, és emiatt a bennük rejlő páratlan gyógyítási lehetőségeknek csak egy töredékét tudják biztosítani – nagyon fontos feladat a jövőben a gondozók megfelelő finanszírozásának biztosítása. Ez talán segítséget jelent a szakemberek vészes elvándorlásának megakadályozásában is: a szakma ma súlyos orvos és szakdolgozó-hiánnyal küzd.

A nehézségek mellett a magyar pszichiátria sikereket is fel tud mutatni. Jelentősen csökkent Magyarországon az öngyilkosságok gyakorisága. A Magyar Pszichiátriai Társaság kiemelten fontosnak tartja, azt is, hogy a sikerek, a pszichiátriai jó gyakorlatok és a kutatási eredmények közérthető formában minél több emberhez eljussanak – reményeink szerint ezek így széles körű társadalmi összefogással hamarabb kerülhetnek be a gyakorlatba is.

Medicina Fórum
Munkatársunktól

Az étrend-kiegészítők fontos szerepet töltenek be a kiegyensúlyozott táplálkozásban, a prevencióban és az egészséges életmódban is. A jelenleg hatályos szabályozás kezdete óta Magyarországon körülbelül 20 ezer különböző étrend-kiegészítő notifikációja történt meg, az éves összforgalom 35-40 milliárd forint.
A hazai forgalmazásuk az uniós csatlakozáshoz kapcsolódó jogharmonizációs kötelezettségekhez kapcsolódik, amely ellehetetlenítette a gyógytermékek forgalomba hozatalát, helyettük étrend-kiegészítőket lehet forgalomba hozni. Ezek ugyan gyógyhatásra hivatkozással nem forgalmazhatók (az élelmiszertörvény hatálya alá tartoznak), azonban összetételüket illetően sok esetben azonosak vagy nagyon hasonlóak a gyógytermékekhez. Ugyanakkor forgalomba hozatalukhoz csak ún. notifikációs eljárás kapcsolódik, ami lényegében a hatóságnál csupán bejelentési kötelezettséget jelent. Ez magával hozta a termékhamisításokat, a kevésbé kontrollált gyártástechnológiát és a nem megfelelő címkeszövegek alkalmazását.
Az étrend-kiegészítők használatára társadalmi igény van és a gyógyszertárakban is forgalmazható termékek közé tartoznak. Ez a gyógyszertárban kockázatot jelent egyfelől a miatt, mert a gyógyszerész nem tud garanciát adni sem a termék összetételére, sem a minőségére, sem pedig a tájékoztatás validitására, másfelől a termékforgalmazáshoz kapcsolódó biztonsági problémák a gyógyszertárral (és a gyógyszertárakban forgalmazott egyéb termékekkel kapcsolatos) bizalmi kérdéseket vethetnek fel.
Az étrend-kiegészítők elnevezésüket, kinézetüket, kiszerelésüket, reklámjukat illetően nem (vagy alig) különböztethetők meg a gyógyszerektől (tabletták, kapszulák, cseppek stb., gyógyszerekéhez hasonló dobozokban). Így a velük kapcsolatos problémák negatívan hatnak a gyógyszerek – mint klasszikus bizalmi termékek – megítélésére, a velük szemben támasztott bizalomra is. Ugyanez a bizalmatlansági kockázat jelenhet meg a gyógyszerésszel és a gyógyszertárral, valamint a teljes gyógyszerellátó rendszerrel szemben, ha a gyógyszertárak hamis vagy rossz minőségű terméket értékesítenek.

etrendhanko

A hamisításokat és az uniós szabályozás érdemi változásának valószínűtlenségét látva az MGYK 2010-ben kezdeményezte, hogy az étrend-kiegészítők patikai forgalmazása a gyógyszertáraknak az addigi kereskedelmi tevékenység helyett egészségügyi feladataként kerüljön rögzítésre, mert ebben az esetben a gyógyszerészek az összetételre és a minőségre, valamint a szakmai tájékoztatók korrektségére vonatkozóan a hatósági notifikációs eljárás szabályozásának szigorítását, valamint garanciákat kérhetnek a forgalmazóktól – tudtuk meg Hankó Zoltántól a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnökétől. A gyógyszer-gazdaságossági törvény 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítása óta az étrend-kiegészítők patikai forgalmazása egészségügyi feladat.
A gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében:„A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazásra vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő kiszolgáltatása, az e termékekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes gyógyszeres terápia elősegítése, követése, valamint a prevencióban, népegészségügyi programokban való részvétel.”
Az MGYK 2011-től először az OÉTI-vel (érdemi eredmény nélkül), majd a piac szereplőivel kezdett tárgyalásokat. Az együttműködésről leghamarabb az azonos célokat megfogalmazó MÉKISZ-szel sikerült megállapodni (mert a MÉKISZ-nek is érdeke a piac megtisztítása a csalóktól és a rossz minőségű termékeket gyártóktól). Később a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével is sikerült egyezségre jutni, majd a HENT, a MÉKISZ, a MAGYOSZ, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége és az MGYK megállapodott egy önszabályozó piaci együttműködésben. Ennek lényege, hogy azok, akik ebben részt vesznek, vállalják, hogy az együttműködés minőségtanúsítási szabályait betartják, továbbá elfogadják a külső kontrollt. Az egymásra épülő minőségtanúsítási szabályzat alapján garantált, hogy a rendszerben részt vevő gyógyszertárba csak hamisítás-mentes, minőségi garanciával rendelkező étrend-kiegészítőt szállítanak, a gyógyszertár pedig vállalja, hogy csak az együttműködésben részt vevő forgalmazótól és nagykereskedőkön keresztül szerez be továbbértékesítésre szánt étrend-kiegészítőket.
Az együttműködési megállapodást az alapító szervezetek 2016. május 6-án írták alá; 2017 novemberében – a notifikációs eljárás módosítása miatt – módosították. A szabályzatok nyilvánosak, elérhetők az MGYK és a MÉKISZ honlapján is. A programhoz csatlakozott gyártók/forgalmazók, nagykereskedők és gyógyszertárak listája a MÉKISZ honlapján, a gyógyszertárak aktualizált listája az MGYK honlapján nyilvános. A MÉKISZ valamennyi tagvállalata (70 cég) és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének valamennyi tagja csatlakozott az együttműködéshez. A programba eddig 1000-nél több gyógyszertár csatlakozott.
A programban részt vevő gyógyszertárak az MGYK-n keresztül megkapták a program védjegyét, amit az officinában kitűzhetnek. A biztonságos étrend-kiegészítő program nyitott, abba minden étrendkiegészítő-gyártó és forgalmazó bekapcsolódhat, aki vállalja a kötelezettségeket.
A program azt a célt szolgálja, hogy az étrend-kiegészítők fogyasztói garantált minőségű, hamisítástól mentes termékekhez juthassanak, ezáltal megszűnjön a hamisításból, rossz minőségű termék használatból adódó egészségkárosodás kockázata. A gyógyszertár biztonsági garanciát nyújthat a betegnek, hogy amit a gyógyszertárban vásárol, annak az összetétele ismert, biológiai hatása előre számítható, alkalmazása kockázatot nem jelent. A gyógyszerrel, a gyógyszerésszel és a gyógyszertárral szembeni bizalom megmaradjon, sőt erősödjön és ezzel is segítse a gyógyulást illetve az egészségben tartást.

Medicina Fórum

Munkatársunktól

e1

Társadalmi szerepvállalása keretében a Richter Gedeon gyógyszercég indította útjára a Koleszterin Suli versenyt azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a diákok körében is az egészséges életmódra, a magas koleszterinszint által okozott betegségek megelőzésének fontosságára. Az esemény védnöke: Dr. Édes István, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetének kardiológus professzora.
A Koleszterin Suli verseny felhívja a diákok figyelmét a magas koleszterinszint veszélyeire, amely egyre fiatalabb korosztályt érint, akárcsak a szívbetegség, a diabétesz vagy a magas vérnyomás. Ahhoz, hogy gyerekből egészséges felnőtt váljék, kiemelkedő szerepe van a prevenciónak, azaz a megelőzésnek. Az online tudástesztet kitöltő 38 háromfős csapatból a legjobb öt jutott be az élő versenybe: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumból három, a Tóth Árpád Gimnázium, valamint a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziumának egy-egy csapata. A legjobb csapat tagjai egyénileg is összemérték tudásukat a szív és érrendszeri betegségekről, így alakult ki a verseny végeredménye. Az online verseny keretében is számos hasznos ismerettel gazdagodhattak a diákok, többek között azzal, hogy mik az egészséges életmód alapjai, hova vezethet, ha egészségtelenül táplálkoznak, vagy mozgásszegény életmódot folytatnak. A verseny során megszerzett tudást családtagjaik, szüleik és nagyszüleik egészségének megóvása érdekében is kamatoztathatják.

Az online és az élő verseny feladatainak megoldása nem volt könnyű a diákok számára. A szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktoraira helyeződött a hangsúly, különös tekintettel a magas koleszterinszintre, az egészségtelen táplálkozás és a dohányzás káros hatásaira. Ezekben a témákban előadást is kellett tartaniuk. A rendszeres mozgás az egészségtudatos életforma egyik alappillére. A magasvérnyomás-betegség kialakulásában és fennmaradásában is jelentős szerepet játszik a rendszeres testmozgás hiánya, ezért a mozgás is szerepet kapott a verseny során.

Az IgenX Koleszterin Suli versenyen szerzett ismeretek rádöbbentette a diákokat az egészséges életmód kulcsszerepére és szükség esetén az életmódváltásra. A tapasztalatok szerint ez a korosztály sajnos nem veszi eléggé komolyan az egészségügyi problémákat. A versenyzők és a nézők egyaránt hasznos tapasztalatokkal és tudásanyaggal térhettek haza. A Richter Gedeon gyógyszercég fenntarthatósági gyakorlatának két fontos eleme az egészség és az oktatás támogatása, ami a verseny folyamán komplex formában jelent meg: a feladatok megoldása során tudást szereztek a versenyzők, amelyet alkalmazhatnak saját maguk, családjuk és társaik helyes életmódjának alakításában.

Medicina Fórum

Nógrádi Tóth Erzsébet

bonda

Kilenc év alatt 435 orvos, többségük aneszteziológus kapott oklevelet az ultrahang vezérelt anesztézia tanfolyamon, amelyet immár kilenc éve kezdett el megszervezni a budapesti B. Braun Aesculap Akadémián Bondár Attila, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (SE AITK) szakorvosa. Ez alatt az idő alatt 16 sikeres tanfolyam volt, és egyre nagyobb az érdeklődés. Amíg tíz éve alig fordult elő, hogy aneszteziológus ultrahang készülék segítségével végezze az érzéstelenítést, mára - a tanfolyamnak és az egészségügyi eszközpark bővülésnek is köszönhetően - megnőtt az érdeklődés, számos kórház aneszteziológiai osztályán használják az ultrahang készüléket.
„Franciaországban tanultam meg ezt a speciális műtéti érzéstelenítést 2008-2009-ben, majd hazatérve, az SE AITK intézetigazgató professzorának, Gál Jánosnak a támogatásával az egyetem Ortopédiai Klinikáján immár évi 700-800 ilyen műtéti érzéstelenítést végzünk”- mondja Bondár Attila. 1998-ban szerzett diplomát a Semmelweis Egyetemen, majd négy évig az akkor még működő Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemen dolgozott, onnan pályázott meg egy írországi állást. „Négy év után azért mentem át Franciaországba, hogy megtanuljam az ultrahang vezérelt anesztéziát, sőt, a francia nyelvet is, majd hazajöttem, hogy itthon tovább adjam az ismereteket”- mondja a doktor. Sok külföldön dolgozó magyar orvos is hazajön az ősszel és tavasszal tartott tanfolyamra, de jött már külföldi orvos is. Bondár Attila egyébként az Európai Aneszteziológiai Társaság (ESA) tagjaként külföldön is oktatja az ultrahang vezérelt regionális anesztéziát, 2016-ban Londonban, 2017-ben pedig Tel-Avivban tartott gyakorlati képzést, Genfben pedig előadást.
De mi is és miért jó ez az eljárás? „Ez egy olyan vezetéses érzéstelenítés technika, amely során az orvos az ultrahang készülék segítségével pontosan látja az ideget, a tűt, a tű hegyét, így célzottan tudja beadni a helyi érzéstelenítőt a kiválasztott ideg mellé. Ezáltal szinte 100 százalékos a sikerarány, és nagyon alacsony a szövődmény ráta.
Megtudjuk, hogy leginkább a felső és alsó végtagi műtéteknél alkalmazható önálló műtéti érzéstelenítésként, míg a törzsi műtéteknél gyakran kombinálják az altatással. Nagyon ajánlott az ultrahang vezérelt érzéstelenítés a magas rizikójú, például kardiovaszkuláris (szívinfarktus, stroke) és respiratórikus (asztma, COPD) betegségben szenvedőknél.
Nagy előnye, hogy kiváló műtét utáni fájdalomcsillapítást biztosít, a páciens szinte azonnal ihat, ehet, beveheti szokásos gyógyszereit, korábban mobilizálható, hamarabb hazamehet a kórházból”- magyarázza a doktor.
Hogy mit szólnak az éberen végzett műtéthez a betegek? „Megkérdezzük őket, hogy éberen akarnak-e maradni a műtét alatt. Legtöbben igen, de van, aki kis bódítást kér. A francia kórházakban egyébként már annyira elterjedt, hogy a beteg eleve ezt az érzéstelenítést kéri a kórházi felvételkor”.
Egy 2004-ben megjelent amerikai cikk szerint az USA-ban egy érzéstelenítő injekció blokád költsége körülbelül 10 dollár, egy perc műtéti időért pedig 8 dollárt kell fizetniük. Ebből is látszik, hogy mennyire költségkímélő technikáról van szó.
„Az igaz, hogy ebben az érzéstelenítési eljárásban a nagy költség az ultrahang készülék egyszeri beszerzése, ami 3-4 millió forinttól indul, de az igazán csúcstechnológiával rendelkező készülék sem kerül 10 millió forintnál többe. Viszont évekig használható (nem ritka a tíz év sem), tehát bátran mondhatjuk, hogy ezzel a regionális érzéstelenítés nem csupán pontos, de költséghatékony megoldás is”.
Bondár Attila már a jövő évet tervezi, hiszen az alapképzést végzettek tovább szeretnének lépni. Így a B Braun Aesculap Akadémia szervezésében és a SE AITK támogatásával az alap tanfolyam mellett egy haladó tanfolyamot is indítanak majd. Az érdeklődő orvosok elméleti és gyakorlati oktatást kapnak, és a sikeres tesztvizsga után ultrahang vezérelt érzéstelenítésből oklevelet szerezhetnek.

Medicina Fórum

Munkatársunktól

bertab

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Országos december 8-i küldöttközgyűlése elismeri a kormány 2016-ban tett intézkedéseit, melyet az egészségügyben foglalkoztatott szakdolgozók anyagi helyzetének javítása érdekében tett. A megállapodást a 2016. szeptember 1-től bevezetett új egészségügyi szakdolgozói bértáblában rögzítettek. Dr. Balogh Zoltán a MESZK elnöke a közgyűlésen elfogadottak alapján lapunkhoz közleményt juttatott el, amelyben az áll, hogy a kamara továbbra is kiáll a 2016-ban elfogadott egészségügyi szakdolgozói bértábla rendezés alapelvei mellett. Ezek között említhető, hogy a bértáblának differenciáltan tükröznie kell az egészségügyi szakdolgozó szakképesítésének szintjét és az egészségügyi pályán eltöltött életévek számát.
Ám az azóta eltelt időben a nemzetgazdaság kedvező változásai hatására bekövetkezett kormányzati intézkedések okán új helyzet alakult ki, mely felülírta az előzetesen elképzelt terveket, ezért tartjuk szükségesnek a korábban kialkudott bértábla korrekcióját, az emelések ütemezésének újra gondolását és módosítását.
Továbbra is javasolja a kamara, hogy a mindenkori garantált bérminimumhoz illeszkedve alakítsák ki a szakdolgozói fizetések besorolásának rendszerét. Az egészségügyi ágazatban tapasztalható emberi erőforrás krízis a szakdolgozó munkavállalókat jelentősen érinti, ezáltal a még rendszerben dolgozók jelentős többlet terhet vállalnak a napi munkájuk során.
Sürgősségi eljárást kérnek a bértábla 2017. évi egy havi alapilletménnyel történő korrekciója ügyében. Kérik továbbá, hogy az alapellátásban foglalkoztatott tagtársaik helyzetét is kiemelten kezeljék és oldják meg, különös tekintettel a védőnők, a fogászati ellátásban dolgozó asszisztensek, a háziorvosi praxisok és az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén foglalkoztatott szakdolgozókra. Kérik továbbá, hogy 2018-ban a Kollektív Szerződést az egész ágazati szintre terjesszék ki.
„A közel 105 000 főnyi tagságunk és családjuk nevében kérjük, hogy a soron következő kormányzati döntések során az egészségügyi szakdolgozói helyzet kapjon prioritást!” – zárul a testület közleménye.
A küldöttközgyűlésen kiválósági díjakat adtak át a szakdolgozóknak. Az év Kiváló szakdolgozója kitűntetést Murarik Heléna Irén, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak ápolási osztályának főnővér helyettese vehette át. Az év elhivatott fiatal szakdolgozója Szávu Dalma az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Sürgősségi osztályának szakápolója lett.