Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Tisztelt Továbbképzésre Jelentkező!

 

Engedje meg, hogy tájékoztassuk  a 2018. május 25-én hatályba lépő és kötelezően alkalmazandó szigorúbb adatvédelmi szabályozásról és egyben hozzájárulását kérjük személyes adatai kezeléséhez.

Az Európai Unió jogrendszerének történő megfelelés céljából szükségessé válik az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának beszerzése annak érdekében, hogy személyes adatait továbbra is jogszerűen kezeljük.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a 2020. november 6-7-i,

" Népegészségügyi szűrések fontossága " c. interdiszciplináris fórum jelentkezési lapján szereplő személyes adataira az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI.29.) NEFMI  rendelet figyelembevételével az OFTEX rendszerbe történő rögzítéséhez,  a rendezvény jelenléti ívének elkészítéséhez, valamint a rendezvénnyel kapcsolatban esetleg felmerülő újabb információk közléséhez, az Önnel való gyors és hatékony kapcsolattartáshoz van szükségünk.

             Amennyiben adatai nyilvántartásához és az OFTEX rendszer  részére történő továbbításához hozzájárul,  jelölje X-szel a jelentkezési lap  erre  vonatkozó kérdése melletti négyzetet.

             Amennyiben adatai nyilvántartásához és az OFTEX rendszer részére történő továbbításához nem járul hozzá,  az  összesítő jelentést nem  tudjuk pontosan kitölteni, következésképpen  a továbbképzési pontok jóváírására nincs lehetőség.

                       

Adatai jogszerű kezelése, az adatvédelmi rendelet betartása, valamint a továbbképzési pontok jóváírása érdekében kérjük,  hogy a feltett kérdésekre X-szel történő jelöléssel szíveskedjék választ adni.

 

A személyi adatokat is tartalmazó, a rendezvénnyel kapcsolatos dokumentáció  megőrzésére a hivatkozott jogszabály (64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet)  10. § (5) bekezdése alapján 10 (tíz) évig vagyunk kötelesek.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az új EU-s adatvédelmi rendelet szerint Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a MOTESZ-től (mint adatkezelőtől), jogosult arra, hogy az esetleg pontatlanul rögzített adatokat helyesbítse, kiegészítse, kérheti adatainak törlését ill. zárolását. E jogokkal az office@motesz.hu e-mail címre küldött levéllel élhet. Az Ön által tapasztalt  jogellenes adatkezelés esetében ugyancsak az adatkezelőhöz, az előzőekben közölt e-mail címen vagy a 1083 Budapest, Szigony u. 43.

postacímen  fordulhat a jogsérelem  orvoslása érdekében.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy bírósághoz fordulhat.

A MOTESZ (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályban foglaltaknak megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja és archiválja, valamint  kizárólag az OFTEX-hez és az egyetemek továbbképző központjai részére továbbítja a továbbképzési pontok jóváírása céljából.

A  jelentkezési lapnak az e tájékoztatásban kért adatai kitöltésével Ön kifejezett hozzájárulását adja a jelentkezési lapon közölt személyes adatai kezeléséhez, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre jogosultakról, az adatkezelés időtartamáról, az Ön jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

Együttműködését ezúton is köszönjük.

                                                                                   Tisztelettel: MOTESZ Titkársága     

 

 

Budapest, 2020. október 30.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE PDF-BEN

BELÉPÉS

INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUMOK

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

2021