Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Szűrő
 • A  magyar orvostársadalom legnagyobb, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) nevében köszöntjük Önt. Figyelme megtisztelő számunkra, ugyanakkor bízunk abban is, hogy e rövid tájékoztatóban sikerül érdeklődését felkeltenünk, és ez előbb-utóbb elvezet egy személyes kontaktus kialakításához, ill. annak megerősítéséhez.

  Addig is álljon itt néhány olyan adat, tény, amely alapján megismerheti szervezetünket.

   

  A MOTESZ 1966-ban alakult meg, 36 társaság részvételével. Az Alapszabályban lefektetett célok a  közel négy évtized alatt annyiban változtak, hogy a változó igények által megszabott újabbakkal egészítettük ki azokat. Ennek megfelelően

   

  a Szövetség célja, hogy

   

  a./        támogassa és elősegítse a legmagasabb szintű orvosi képzés és orvosi ellátás megvalósulását,  a  legmagasabb   minőség   elérését az egészségbiztosításban azért, hogy a magyar állampolgárok és  az Európai Unió polgárai  Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek.

   

  b./        segítse   az EU-n belüli szabad orvos-munkaerő, valamint betegáramlást,  a gyógyszerek és orvosi eszközök szabad forgalmának  területén szükséges koordináció  megvalósítását és folyamatos biztosítását.

   

  c./        elősegítse a széleskörű nemzetközi összefogás kialakítását  azért, hogy az egészségügyi ellátórendszerek  Európa-szerte megfigyelhető problémái  közös fellépéssel  könnyebben legyenek megoldhatók

   

  d./        a Szövetséget alkotó autonóm  tagegyesületek közös szakmai érdekeit  előmozdítsa, összefogja és képviselje hazai és nemzetközi  szervezetekben,

   

  e./        segítse a magyar egészségügyet, a magyar orvostársadalmat érintő jogalkotó munkát,

   

  f./         szorgalmazza és támogassa a tudományos és szakmai műveltség  fejlesztését, eredményei  magas szintű gyakorlati alkalmazását,

   

  g./        összehangolja  szövetségi szinten a tagegyesületek/társaságok tevékenységét,  együttműködését, elősegítse a közös problémák  kezelését, megoldását,  biztosítsa az információáramlás, párbeszéd és eszmecsere  folyamatos gyakorlását.

   

  Ezen cél- és feladat-meghatározás összhangban  van a magyar egészségügy és a magyar orvostudomány területén létrehozott szerveződések elképzeléseivel, s ennek legszembetűnőbb bizonyítéka a MOTESZ állandóan bővülő tagsága. Jelenleg 128  tagegyesületünk van, amelyen keresztül közel 30.000 magyar orvos kapcsolódik a Szövetséghez, ami azt jelenti hogy közel 30.000  magyar orvos, kutató és tudós véleményét, érdekeit tudjuk úgy artikulálni, hogy az a lehető legnagyobb hatékonysággal jusson érvényre itthon és külföldön egyaránt.

   

  A MOTESZ aktivitása több szinten és számos szervezettel (kormányzati szervek, köztestületek, egyetemek)  folytatott együttműködés  keretei között valósul meg. (Együttműködési megállapodásunk van hatályban az Egészségügyi Minisztériummal, a Magyar Tudományos Akadémiával, a négy orvosegyetemmel, az Egészségügyi Tudományos Tanáccsal.)

 • Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 2011-es Fiatalok Fóruma
   

  FELHÍVÁS

  Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 2011-ben is megrendezi a
   
  Fiatalok Fórumát

  Az eseményre várjuk 35 év alatti, a rehabilitációt érintő bármely szakmában dolgozó fiatalok előadásait. A legjobb előadásokat 3 tagú zsűri javaslata alapján jutalmazzuk.
  Helyszín:  Szolnok /MÁV Kh. és Rendelőintézet/
  Időpont:    2011. május 20.

 • A Szakmai Kollégium Tagozatai és Tanácsai
   

  Tisztelt Kollégák!

  Az alábbiakban tájékoztató jelleggel ismertetjük az új szakmai kollégiumi tagozatok és tanácsok tisztségviselőit.
  Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a MOTESZ május 25-én átadta a – folyamatos egyeztetéseket követően több alkalommal módosított – listát az Egészségügyért Felelős Államtitkárság részére, ezzel a Szövetség egészségügyi szakmai kollégiummal összefüggő feladata lezárult.

  Minden további – beleértve a jelenleg is zajló – módosításról, változtatásról a névsorra vonatkozóan a szakmaikollegium@gyemszi.hu címen tudnak érdeklődni.

   

  Az egészségügyi szakmai kollégium

  Elnöke
  Dr. Fülesdi Béla

  Alelnöke
  Dr. Szilvási István
  Dr. Barzó Pál

  Titkára
  Dr. Boncz Imre
  Dr. Perczel Forintos Dóra

  *******************************************

  1. Aneszteziológia és intenzív terápia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Fülesdi Béla

  Tagok
  Dr. Gál János
  Dr. Nagy Géza

  Tanács

  Tagok
  Dr. Árkossy Ottó
  Dr. Babik Barna
  Dr. Bede Antal
  Dr. Blaskó György
  Dr. Bobek Ilona
  Dr. Bogár Lajos
  Dr. Csomós Ákos
  Dr. Hupuczi Petronella
  Dr. Iványi Zsolt
  Dr. Janecskó Mária
  Dr. Molnár Zsolt
  Dr. Nagy László
  Dr. Ökrös Ilona
  Dr. Szentkereszty Zoltán
  Dr. Újhelyi Enikő

  2. Oxyológia – sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Varga Csaba

  Tagok
  Dr. Svéd László
  Dr. Zacher Gábor

  Tanács

  Tagok
  Dr. Buda Péter
  Dr. Burány Béla
  Dr. Berényi Tamás
  Dr. Bognár Zsolt
  Dr. Gőbl Gábor
  Dr. Kopcsó István
  Dr. Mártai István
  Dr. Orgován György
  Dr. Pikó Károly
  Dr. Rotyis Mária
  Dr. Rudas László
  Dr. Sárkány Ágnes
  Dr. Schandl László
  Dr. Simon Gábor
  Dr. Zsíros Lajos

  3. Infektológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Princz Gyula

  Tagok
  Dr. Schneider Ferenc
  Dr. Ternák Gábor

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bányai Tivadar
  Dr. Konkoly-Thege Marianne
  Dr. Ludwig Endre
  Dr. Maródi László
  Dr. Maszárovics Zoltán
  Dr. Mészner Zsófia
  Dr. Müller Veronika
  Dr. Rókusz László
  Dr. Sinkó János
  Dr. Tusnádi Anna

  4. Klinikai és járványügyi mikrobiológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Visontai Ildikó

  Tagok
  Dr. Kónya József
  Dr. Nagy Erzsébet

  Tanács

  Tagok
  Dr. Deák Judit
  Dr. Füzi Miklós
  Dr. Hajdu Edit
  Dr. Kristóf Katalin
  Dr. Minárovits János
  Dr. Nagy Károly
  Dr. Nikolova Radka
  Dr. Reuter Gábor
  Dr. Szekeres Júlia
  Dr. Várkonyi Viktória

  5. Gasztroenterológia és hepatológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Tulassay Zsolt

  Tagok
  Dr. Novák János
  Dr. Wittmann Tibor

  Tanács

  Tagok
  Dr. Altorjay István
  Dr. Banai János
  Dr. Herszényi László
  Dr. Hunyady Béla
  Dr. Lakatos László
  Dr. Lestár Béla
  Dr. Pap Ákos
  Dr. Rácz István
  Dr. Szalay Ferenc
  Dr. Vincze Áron

  6. Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Jermendy György

  Tagok
  Dr. Karádi István
  Dr. Paragh György

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bedros J. Róbert
  Dr. Farsang Csaba
  Dr. Halmy László
  Dr. Jermendy György
  Dr. Karádi István
  Dr. Lakatos Péter
  Dr. Nagy Judit
  Dr. Nagy Endre
  Dr. Paragh György
  Dr. Rácz Károly
  Dr. Szatmári Miklós
  Dr. Tóth Miklós
  Dr. Tulassay Zsolt
  Dr. Winkler Gábor
  Dr. Wittmann István

  7. Nefrológia és dialízis

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Wittmann István

  Tagok
  Dr. Balla József
  Dr. Reusz György

  Tanács

  Tagok
  Dr. Deák György
  Dr. Kárpáti István
  Dr. Ladányi Erzsébet
  Dr. Mátyus János
  Dr. Remport Ádám
  Dr. Reusz György
  Dr. Rosivall László
  Dr. Szegedi János
  Dr. Török Marietta
  Dr. Wagner László

  8. Tüdőgyógyászat

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Kovács Gábor

  Tagok
  Dr. Somfay Attila
  Dr. Losonczy György

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bauknecht Éva
  Dr. Bártfai Zoltán
  Dr. Böcskei Csaba
  Dr. Gálffy Gabriella
  Dr. Nagy Béla
  Dr. Ostoros Gyula
  Dr. Pápai Zsolt
  Dr. Sárosi Veronika
  Dr. Strausz János
  Dr. Szilasi Mária

  9. Tüdő- és mellkas sebészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Lang György

  Tagok
  Dr. Takács István
  Dr. Rényi-Vámos Ferenc

  Tanács

  Tagok
  Dr. Agócs László
  Dr. Furák József
  Dr. Kecskés László
  Dr. Molnár F. Tamás
  Dr. Vadász Pál

  10. Reumatológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Poór Gyula

  Tagok
  Dr. Czirják László
  Dr. Géher Pál

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bálint Péter
  Dr. Bender Tamás
  Dr. Héjj Gábor
  Dr. Hittner György
  Dr. Hodinka László
  Dr. Kovács László
  Dr. Nagy György
  Dr. Ortutay Judit
  Dr. Szekanecz Zoltán
  Dr. Tamási László

  11. Klinikai immunológia és allergológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Zeher Margit

  Tagok
  Dr. Dérfalvi Beáta
  Dr. Nékám Kristóf

  Tanács

  Tagok
  Dr. Arató András
  Dr. Csoma Zsuzsanna
  Dr. Domján Gyula
  Dr. Haris Ágnes
  Dr. Herjavecz Irén
  Dr. Illés Zsolt
  Dr. Kiss Emese
  Dr. Kósa Lajos
  Dr. Prohászka Zoltán
  Dr. Szegedi Andrea

  12. Bőr- és nemibetegségek

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Kárpáti Sarolta

  Tagok
  Dr. Liszkay Gabriella
  Dr. Remenyik Éva

  Tanács

  Tagok
  Dr. Battyáni Zita
  Dr. Bata-Csörgő Zsuzsanna
  Dr. Együd Katalin
  Dr. Hunyadi János
  Dr. Juhász István
  Dr. Károlyi Zsuzsánna
  Dr. Kemény Lajos
  Dr. Szabad Gábor
  Dr. Temesvári Erzsébet
  Dr. Wikonkál Norbert

  13. Transzfuziológia és hematológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Kiss Csongor

  Tagok
  Dr. Masszi Tamás
  Dr. Takács István

  Tanács

  Tagok
  Dr. Borbényi Zita
  Dr. Dávid Mariann
  Dr. Demeter Judit
  Dr. Hoffer Izabella
  Dr. Jakab Judit
  Dr. Losonczy Hajna
  Dr. Pfliegler György
  Dr. Réti Marienn
  Dr. Udvardy Miklós
  Dr. Vezendi Klára

  14. Onkológia és sugárterápia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Kásler Miklós

  Tagok
  Dr. Csejtey András
  Dr. Mangel László

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bodoky György
  Dr. Géczi Lajos
  Dr. Landherr László
  Dr. Kásler Miklós
  Dr. Major Tibor
  Dr. Mangel László
  Dr. Polgár Csaba
  Dr. Rosta András
  Dr. Szánthó András
  Dr. Tóth László

  15. Kardiológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Tomcsányi János

  Tagok
  Dr. Merkely Béla
  Dr. Szatmári András

  Tanács

  Tagok
  Dr. Édes István
  Dr. Forster Tamás
  Dr. Járai Zoltán
  Dr. Katona András
  Dr. Kiss Róbert Gábor
  Dr. Merkely Béla
  Dr. Ruzsa Zoltán
  Dr. Szatmári András
  Dr. Tóth Kálmán
  Dr. Veress Gábor

  16. Szívsebészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Székely László

  Tagok
  Dr. Alotti Nasri
  Dr. Szabolcs Zoltán

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bogáts Gábor
  Dr. Hartyánszky István
  Dr. Horkay Ferenc
  Dr. Szabados Sándor
  Dr. Tomcsányi István

  17. Érsebészet és angiológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Entz László

  Tagok
  Dr. Kollár Lajos
  Dr. Palásthy Zsolt

  Tanács

  Tagok
  Dr. Acsády György
  Dr. Bíró Gábor
  Dr. Farkas Katalin
  Dr. Landi Anna
  Dr. Mátyás Lajos
  Dr. Menyhei Gábor
  Dr. Nemes Balázs
  Dr. Pécsvárady Zsolt
  Dr. Simó Gábor
  Dr. Sipka Róbert

  18. Általános sebészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Oláh Attila

  Tagok
  Dr. Svébis Mihály
  Dr. Vörös Attila

  Tanács

  Tagok
  Dr. Altorjay Áron
  Dr. Bálint András
  Dr. Bátorfi József
  Dr. Bende Sándor
  Dr. Börzsei László
  Dr. Bursics Attila
  Dr. Damjanovich László
  Dr. Gamal Eldin Mohamed
  Dr. Harsányi László
  Dr. Horváth Örs Péter
  Dr. István Gábor
  Dr. Kupcsulik Péter
  Dr. Lázár György
  Dr. Oláh Tibor
  Dr. Ondrejka Pál

  19. Transzplantáció

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Langer Róbert

  Tagok
  Dr. Ablonczy László
  Dr. Nagy Kálmán

  Tanács

  Tagok
  Dr. Fazakas János
  Dr. Kalmár Nagy Károly
  Dr. Kóbori László
  Dr. Szabolcs Zoltán
  Dr. Szederkényi Edit

  20. Urológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Nyírády Péter

  Tagok
  Dr. Gécs László
  Dr. Tenke Péter

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bajory Zoltán
  Dr. Buzogány István
  Dr. Farkas László
  Dr. Fekete Ferenc
  Dr. Kopa Zsolt
  Dr. Lantos István
  Dr. Majoros Attila
  Dr. Pajor László
  Dr. Romics Imre
  Dr. Szűcs Miklós

  21. Égés- és plasztikai sebészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Bene Ruzsena

  Tagok
  Dr. Molnár Csaba
  Dr. Tamás Róbert

  Tanács

  Tagok
  Dr. Csorba Éva
  Dr. Gulyás Gusztáv
  Dr. Ferenczy József
  Dr. Jakabos Péter
  Dr. Jósvay János
  Dr. Nádai Zoltán
  Dr. Rezek Ödön
  Dr. Révész Zsolt
  Dr. Tizedes György
  Dr. Varga János

  22. Traumatológia és kézsebészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Hangody László

  Tagok
  Dr. Fekete Károly
  Dr. Gera László

  Tanács

  Tagok
  Dr. Detre Zoltán
  Dr. Gunther Tibor
  Dr. Kricsfalusy Mihály
  Dr. Martsa Balázs
  Dr. Naumov István
  Dr. Noviczki Miklós
  Dr. Nyárády József
  Dr. Pákozdy János
  Dr. Rupnik János
  Dr. Simonka János
  Dr. Szabó Zsolt
  Dr. Szentléleki Károly
  Dr. Szita János
  Dr. Turcsányi István
  Dr. Varga Endre

  23. Ortopédia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Tóth Kálmán

  Tagok
  Dr. Szendrői Miklós
  Dr. Tóth János

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bucsi László
  Dr. Csernátony Zoltán
  Dr. Illés Tamás
  Dr. Király Géza
  Dr. Kiss Jenő
  Dr. Knoll Zsolt
  Dr. Marschalkó Péter
  Dr. Rudner Ervin
  Dr. Turchányi Béla
  Dr. Varga Péter Pál

  24. Sportegészségügy

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Tóth Miklós

  Tagok
  Dr. Pavlik Gábor
  Dr. Varga Lehel

  Tanács

  Tagok
  Dr. Fröhlich Péter
  Dr. Halasi Tamás
  Dr. Jákó Péter
  Dr. Martos Éva
  Dr. Préda István

  25. Szemészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Facskó Andrea

  Tagok
  Dr. Nagy Zoltán
  Dr. Vámosi Péter

  Tanács

  Tagok
  Dr. Berta András
  Dr. Biró Zsolt
  Dr. Facskó Andrea
  Dr. Kerényi Ágnes
  Dr. Nagy Zoltán Zsolt
  Dr. Németh János
  Dr. Pelle Zsuzsanna
  Dr. Sényi Katalin
  Dr. Vámosi Péter
  Dr. Végh Mihály

  26. Fül-orr-gégészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Katona Gábor

  Tagok
  Dr. Fülöp Imre
  Dr. Kisely Mihály

  Tanács

  Tagok
  Dr. Gerlinger Imre
  Dr. Hirschberg Andor
  Dr. Horváth Emília
  Dr. Huszka János
  Dr. Lujber László
  Rásonyi Kovács Péter
  Dr. Répássy Gábor
  Dr. Rovó László
  Dr. Sziklai István
  Dr. Tamás László

  27. Arc, állcsont és szájsebészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Piffkó József

  Tagok
  Dr. Oberna Ferenc
  Dr. Redl Pál

  Tanács

  Tagok
  Dr. Barabás József
  Dr. Huszák András
  Dr. Joób-Fancsali Árpád
  Dr. Németh Zsolt
  Dr. Olasz Lajos

  28. Fog- és szájbetegségek

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Fejérdy Pál

  Tagok
  Dr. Hegedűs Csaba
  Dr. Herceg Olga

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bartha Károly
  Dr. Borbély Péter
  Dr. Dobó-Nagy Csaba
  Dr. Fábián Gábor
  Dr. Fejérdy Pál
  Dr. Gera István
  Dr. Gerle János
  Dr. Hegedűs Csaba
  Dr. Hermann Péter
  Dr. Márton Ildikó
  Dr. Nagy Ákos
  Dr. Nagy Katalin
  Dr. Orosz Mihály
  Dr. Szőke Judit
  Dr. Windisch Péter

  29. Idegsebészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Barzó Pál

  Tagok
  Dr. Bognár László
  Dr. Csókay András

  Tanács

  Tagok
  Dr. Banczerowski Péter
  Dr. Barzó Pál
  Dr. Büki András
  Dr. Demeter Béla
  Dr. Dóczi Tamás
  Dr. Horváth Zoltán
  Dr. Klivényi Péter
  Dr. Skaliczky Zoltán
  Dr. Szikora István
  Dr. Veres Róbert

  30. Neurológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Nagy Zoltán

  Tagok
  Dr. Csiba László
  Dr. Valikovics Attila

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bereczki Dániel
  Dr. Bodosi Mihály
  Dr. Dibó György
  Dr. Diószeghy Péter
  Dr. Fekete István
  Dr. Fogarasi András
  Dr. Folyovich András
  Dr. Herczegfalvi Ágnes
  Dr. Horváth Sándor
  Dr. Janszky József
  Dr. Komoly Sámuel
  Dr. Kondákor István
  Dr. Kovács Gábor Géza
  Dr. Pánczél Gyula
  Dr. Vécsei László

  31. Pszichiátria és pszichoterápia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Németh Attila

  Tagok
  Dr. Frecska Ede
  Dr. Janka Zoltán

  Tanács

  Tagok
  Dr. Baran Brigitta
  Dr. Bitter István
  Dr. Fekete Sándor
  Dr. Harangozó Judit
  Dr. Harcos Péter
  Dr. Harmatta János
  Dr. Kovács Ildikó
  Dr. Kurimay Tamás
  Dr. Molnár Károly
  Dr. Móré E. Csaba
  Dr. Ostorharics H. György
  Dr. Rihmer Zoltán
  Dr. Rudisch Tibor
  Dr. Silling Tibor
  Dr. Vincze Gábor

  32. Addiktológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Varga Gábor

  Tagok
  Dr. Sineger Eleonóra
  Dr. Szemelyácz János

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bodrogi Andrea
  Dr. Csorba József
  Dr. Demetrovics Zsolt
  Dr. Gerevich József
  Dr. Glaub Teodóra
  Dr. Kassai Farkas Ákos
  Dr. Kelemen Gábor
  Dr. Rácz József
  Dr. Rigó Péter
  Dr. Szigethy Anna

  33. Háziorvostan

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Hajnal Ferenc

  Tagok
  Dr. Grezsa István
  Dr. Szabó János

  Tanács

  Tagok
  Dr. Balogh Sándor
  Dr. Barna István
  Dr. Becka Éva
  Dr. Együtt Mihály
  Dr. Fülep László
  Dr. Füredi Gyula
  Dr. Garay Erzsébet
  Dr. Kalabay László
  Dr. Mester Lajos
  Dr. Papp Renáta
  Dr. Rinfel József
  Dr. Rurik Imre
  Dr. Simek Ágnes
  Dr. Sirák András
  Dr. Végh Mária

  34. Gyermek alapellátás (Házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvostan, védőnő)

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Kovács Julianna

  Tagok
  Csordás Ágnes
  Dr. Mezei Éva

  Tanács

  Tagok
  Dr. Andrásofszky Csilla
  Dr. Békefi Dezső
  Gitidiszné Gyetván Krisztina
  Dr. Hertelendy László
  Dr. Józsa Lajos
  Dr. Kálmán Mihály
  Kissné Garajszki Ildikó
  Dr. Lénárt András
  Dr. Muzsay Géza
  Dr. Paksy László
  Dr. Raffay Éva
  Dr. Stunya Edina
  Tobak Orsolya
  Dr. Újhelyi János
  Wenhardt Andrea


  35. Foglalkozás orvostan

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Cseh Károly

  Tagok
  Dr. Grónai Éva
  Dr. Hazay Balázs

  Tanács

  Tagok
  Dr. Báthori Ildikó
  Dr. Csepura Olga
  Dr. Derényi Gábor
  Dr. Grósz Andor
  Dr. Gulyás Zoltán
  Dr. Morvai Veronika
  Dr. Nagy Imre
  Dr. Szűcs Ágnes
  Dr. Tamás Edit
  Dr. Tibold Antal

  36. Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház higiénia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Vokó Zoltán

  Tagok
  Dr. Ádány Róza
  Dr. Ember István

  Tanács

  Tagok
  Dr. Ádány Róza
  Dr. Balázs Péter
  Dr. Böröcz Karolina
  Gárdos Éva
  Dr. Kiss István
  Dr. Kriszbacher Ildikó
  Dr. Major Jenő
  Dr. Németh Irén
  Dr. Ozsváth Zsófia
  Dr. Páldy Anna
  Dr. Sándor János
  Dr. Szabó János
  Dr. Szabolcs István
  Varga Csaba
  Dr. Vámos Adrienn

  37. Fizikális medicina, rehabilitációs és gyógyászati segédeszköz

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Kullmann Lajos

  Tagok
  Dr. Szél István
  Dr. Vekerdy Zsuzsa

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bálint Beatrix
  Dr. Boros Erzsébet
  Dr. Bors Katalin
  Czuriga István
  Dr. Dénes Zoltán
  Dr. Farkas Péter
  Dr. Fazekas Gábor
  Gyémánt András
  Dr. Klauber András
  Dr. Pettyán Ilona
  Dr. Simon Attila
  Dr. Szél István
  Dr. Tóth István
  Dr. Varjú Cecília
  Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

  38. Balneoterápia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Bender Tamás

  Tagok
  Dr. Fülöp József
  Dr. Héjj Gábor

  Tanács

  Tagok
  Dr. Géher Pál
  Dr. Göde György
  Dr. Gömör Béla
  Dr. Horváth Remény
  Dr. Szekeres László

  39. Geriátria és krónikus ellátás

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Bakó Gyula

  Tagok
  Dr. Ádám Ildikó
  Dr. Blaskovich Erzsébet

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bakó Gyula
  Dr. Császár Tamás
  Dr. Egervári Ágnes
  Dr. Huszár Judit
  Dr. Kiss István
  Dr. Majercsik Eszter
  Dr. Semsei Imre
  Dr. Székács Béla
  Dr. Zékány Zita
  Dr. Zöllei Magdolna

  40. Szülészet és nőgyógyászat, asszisztált reprodukció

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Demeter János

  Tagok
  Dr. Bánhidy Ferenc
  Dr. Tóth Zoltán

  Tanács

  Tagok
  Dr. Ács Nándor
  Dr. Balogh Ádám
  Dr. Bódis József
  Dr. Gyarmati Béla
  Dr. Konc János
  Dr. Lintner Ferenc
  Dr. Melczer Zsolt
  Dr. Nagy Sándor
  Dr. Pajor Attila
  Dr. Pál Attila
  Dr. Pap Károly
  Dr. Rigó János
  Dr. Siklós Pál
  Dr. Török Olga
  Dr. Ungár László

  41. Csecsemő- és gyermekgyógyászat

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Balla György

  Tagok
  Dr. Szabó András
  Dr. Szabó László

  Tanács

  Tagok
  Dr. Barkai László
  Dr. Berényi Marianne
  Dr. Bodrogi Tibor
  Dr. Harmat György
  Dr. Hollódy Katalin
  Dr. Molnár Dénes
  Dr. Mramurácz Éva
  Dr. Nemes Éva
  Dr. Novák Zoltán
  Dr. Simon Gábor
  Dr. Szabó Éva
  Dr. Tulassay Tivadar
  Dr. Túri Sándor
  Dr. Várkonyi Ágnes
  Dr. Velkey György

  42. Neonatológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Ertl Tibor

  Tagok
  Dr. Gárdos László
  Dr. Szabó Miklós

  Tanács

  Tagok
  Dr. Adamovich Károly
  Dr. Balla György
  Dr. Dicső Ferenc
  Dr. Katona Ferenc
  Dr. Katona Márta
  Dr. Nádor Csaba
  Dr. Nobilis András
  Dr. Sipos Péter
  Dr. Somogyvári Zsolt
  Dr. Szűcs Ildikó

  43. Gyermekpszichiátria

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Pászthy Bea

  Tagok
  Dr. Herczeg Ilona
  Dr. Vetró Ágnes

  Tanács

  Tagok
  Dr. Ács Katalin
  Dr. Balázs Judit
  Dr. Gácser Magdolna
  Dr. Gádoros Júlia
  Dr. Páli Eszter

  44. Gyermeksebészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Verebély Tibor

  Tagok
  Dr. Farkas András
  Dr. Kiss Ákos

  Tanács

  Tagok
  Dr. Csízy István
  Dr. Dávidovics Sándor
  Dr. Kálmán Attila
  Dr. Kerényi Imre
  Dr. Kovács Tamás
  Dr. Pintér András
  Dr. Réti Gyula
  Dr. Sárközy Sándor
  Dr. Tornyos Szabolcs
  Dr. Vástyán Attila

  45. Klinikai genetika

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Oláh Éva

  Tagok
  Dr. Melegh Béla
  Dr. Molnár Mária

  Tanács

  Tagok
  Dr. Balogh István
  Dr. Fekete György
  Dr. Hadzsiev Kinga
  Dr. Karcagi Veronika
  Dr. Kosztolányi György
  Dr. Németh György
  Dr. Oláh Edit
  Dr. Raskó István
  Dr. Tihanyi Mariann
  Dr. Török Olga

  46. Orvosi laboratórium

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Kappelmayer János

  Tagok
  Dr. Kovács L. Gábor
  Dr. Nagy Erzsébet

  Tanács

  Tagok
  Dr. Ajzner Éva
  Dr. Antal-Szalmás Péter
  Dr. Bekő Gabriella
  Dr. Fekete Mátyás
  Dr. Hetyésy Katalin
  Dr. Liszt Ferenc
  Dr. Markó Eleonóra
  Dr. Miseta Attila
  Dr. Ottó Szabolcs
  Dr. Patócs Attila
  Dr. Seres Erika
  Dr. Simon Judit
  Dr. Székelyi Katalin
  Dr. Toldy Erzsébet
  Dr. Vásárhelyi Barna

  47. Radiológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Battyány István

  Tagok
  Dr. Bánsághi Zoltán
  Dr. Gődény Mária

  Tanács

  Tagok
  Dr. Baranyai Tibor
  Dr. Barsi Péter
  Dr. Battyány István
  Dr. Bánsághi Zoltán
  Dr. Berényi Ervin
  Dr. Bérczi Viktor
  Dr. Bogner Péter
  Dr. Forrai Gábor
  Dr. Gödény Mária
  Dr. Hüttl Kálmán
  Dr. Kollár József
  Dr. Lombay Béla
  Dr. Martos János
  Dr. Morvay Zita
  Dr. Palkó András

  48. Nukleáris medicina

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Szilvási István

  Tagok
  Dr. Borbély Katalin
  Dr. Pávics László

  Tanács

  Tagok
  Dr. Balogh Ildikó
  Dr. Buga Klára
  Dr. Dabasi Gabriella
  Dr. Galuska László
  Dr. Garai Ildikó
  Dr. Lengyel Zsolt
  Dr. Nagy Zoltán
  Dr. Schmidt Erzsébet
  Dr. Varga József
  Dr. Zámbó Katalin

  49. Patológia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Tímár József

  Tagok
  Dr. Méhes Gábor
  Dr. Vass László

  Tanács

  Tagok
  Dr. Cserni Gábor
  Dr. Francz Mónika
  Dr. Iványi Béla
  Dr. Kopper László
  Dr. Kovács Ilona
  Dr. Kulka Janina
  Dr. Matolcsy András
  Dr. Molnár Péter
  Dr. Sápi Zoltán
  Dr. Schaff Zsuzsa

  50. Igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Keller Éva

  Tagok
  Dr. Szabó István
  Dr. Tringer László

  Tanács

  Tagok
  Dr. Herczeg László
  Dr. Kereszty Éva
  Dr. Kosztya Sándor
  Dr. Kovács Ildikó
  Dr. Kozma Zsolt
  Dr. Könczöl Franciska
  Dr. Lengyel Gabriella
  Dr. Szabados György
  Dr. Törő Klára
  Dr. Varga Tibor

  51. Egészségügyi informatika

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Surján György

  Tagok
  Dr. Stubnya Gusztáv
  Dr. Horváth Lajos

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bari Ferenc
  Dr. Dinya Elek
  Dr. Horváth Lajos
  Dr. Kincses Gyula
  Dr. Kozmann György
  Dr. Kósa István
  Dr. Puskás Zsolt
  Remete S. Gergő
  Szege Zoltán
  Dr. Weltner János

  52. Menedzsment és egészséggazdaságtan

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Sinkó Eszter

  Tagok
  Dr. Boncz Imre
  Dr. Kaló Zoltán

  Tanács

  Tagok
  Dr. Bodrogi József
  Dr. Boncz Imre
  Dózsa Csaba
  Dr. Gaál Péter
  Dr. Jóna Gabriella
  Dr. Kaló Zoltán
  Dr. Kövi Rita
  Dr. Orosz Éva
  Sinkovits Balázs
  Dr. Sinkó Eszter

  53. Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Perczel Forintos Dóra

  Tagok
  Bugán Antal
  Szabóné Kállai Klára

  Tanács

  Tagok
  Berczik Krisztina
  Csigó Katalin
  Dr. Hoyer Mária
  Dr. Kuritárné Szabó Ildikó
  Mészáros Gabriella
  Pálmai Katalin
  Dr. Péley Bernadett
  Dr. Racsmány Mihály
  Simon Lajos
  Dr. Szakács Katalin

  54. Ápolás

  Tagozat

  Elnök
  Halmosné Mészáros Magdolna

  Tagok
  Molnár Gabriella
  Jászberényi Valéria

  Tanács

  Tagok
  Aradán Attiláné
  Babonits Tamásné
  Bátori Magdolna
  Botos Katalin
  Bugarszkiné Sárközi Gizella
  Deák Gyuláné
  Friesz Tiborné
  Fullér Noémi
  Holiné Füstös Márta
  Kónya Anikó
  Nagyné Szőke
  Dr. Oláh András
  Vágány Tamásné
  Vandulek Csaba
  Vörösmarty Attila

  55. Dietetika, humán táplálkozás

  Tagozat

  Elnök
  Henter Izabella

  Tagok
  Terényiné Marinov Ágnes
  Utczás Anna

  Tanács

  Tagok
  Armbruszt Simon
  Dr. Barna Lajosné
  Barnáné Susa Éva
  Fekete Krisztina
  Ferencz Pálné
  Harmann Katalin
  Miháldy Kinga
  Németh Istvánné
  Szalayné Kónya Zsuzsa
  Szebenszki Erzsébet

  56. Mozgásterápia és fizioterápia

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Horváth Mónika

  Tagok
  Peuser Judit
  Tóthné Steinhausz Viktória

  Tanács

  Tagok
  Benkovics Edit
  Béresné Lutter Mária
  Egyed Márta
  Fehérné Kiss Anna
  Gémesiné Lőrincz Márta
  Harmatos Éva
  Hock Márta
  Kató Csaba
  Kovácsné Mátó Edit
  Mayer Ágnes
  Monek Bernadett
  Rochlitz Ildikó
  Rónyai Edit
  Dr. Tóth Edit
  Vámosi Istvánné

  57. Komplementer medicina

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Hegyi Gabriella

  Tagok
  Jónás Eszter
  Saáry Kornélia

  Tanács

  Tagok
  Dr. Hegyi Gabriella
  Dr. Kéry Ágnes
  Dr. Ormos Gábor
  Pál Erzsébet
  Dr. Pesztenlehrer István
  Dr. Sal Péter
  Dr. Sebő Zsuzsanna
  Dr. Taraczközi István
  Dr. Varju Márta
  Dr. Yu Funian

  58. Kórházi klinikai gyógyszerészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Botz Lajos

  Tagok
  Dr. Soós Gyöngyvér
  Dr. Zelkó Romána

  Tanács

  Tagok
  Dr. Cseh Ibolya
  Dr. Gyires Klára
  Dr. Hársing László
  Dr. Higyisán Ilona
  Dr. Katonáné Dr. Turai Erika
  Dr. Kis Szölgyémi Mónika
  Kovácsné Dr. Balogh Judit
  Dr. Szabó Csongor
  Szabóné Dr. Schirm Szilvia
  Dr. Trestyánszky Zoltán

  59. Gyógyszerellátási gyógyszerészet

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Télessy István

  Tagok
  Dr. Hankó Zoltán
  Dr. Regdon Géza

  Tanács

  Tagok
  Dr. Cseh Ildikó
  Dr. Csupor Dezső
  Dr. Fang Simon
  Füleki Marianna
  Dr. Halmos Gábor
  Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet
  Dr. Samu Antal
  Dr. Simon Kis Gábor
  Dr. Szalay Annamária
  Dr. Szökő Éva

  60. Ipari gyógyszerészeti

  Tagozat

  Elnök
  Dr. Antal István

  Tagok
  Dr. Laszlovszky István
  Dr. Greskovits Dávid

  Tanács

  Tagok
  Dr. Aradi Ildikó
  Dr. Bárkányi Istvánné
  Dr. Blazics Gyula
  Dr. Csernák László
  Dr. Erős István
  Dr. Greskovits Dávid
  Dr. Keserű György
  Dr. Márkus Sarolta
  Dr. Tekes Kornélia
  Dr. Ujhelyi Gabriella

   

   
  A kollégiumi tanácsokról - 12/2011. (III.30.) NEFMI rendelet
 • – Az UEMO magyar Elnöksége a Budapesten rendezett tavaszi Közgyűléssel (június 3-4.) lépett hivatalba. A torinói ülés volt az első évének záróülése. Mik voltak a főbb megállapítások?


  – A szakmai program gerince a European Comission (EC) Professional Recognition Directive revíziójának témája volt. Az UEMO szeptember 15-i határidővel adta meg a konzultáció kérdéseit. A direktíva keretében hangsúlyozta a háziorvostan szakképesítésének elismerését. A tagság továbbá a képzés kritériumainak standardizálását tartotta fontosnak. Az EU kérdése mindenekelőtt az orvos-, ápoló- és szülésznői képzés időtartamára vonatkozott, években és órákban kifejezve. Az UEMO az orvosi posztgraduális képzés standardizálását szorgalmazza.

 • A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 2006. évi interdiszciplináris fórumsorozatának rendezvénye

  Időpont: 2006. május 12. (péntek) 10.00-15.00

  Moderátorok:Dr. Romics László, Dr. Kásler Miklós

 •  

  Az UEMS (Szakorvosok Európai Uniója) 2011. október 5-8. között tartotta Nápolyban éves ülését. A nápolyi öböl partján álló szálloda a Castel d’lovo erődre néz, kicsit kitekintve a Vezúv látszik. A gyönyörű kilátáshoz gyönyörű októberi idő társult.

  A vezetőség (Enlarged Executive) utolsó ülését tartotta jelenlegi formájában Új törvényt fogadtunk el májusban, miszerint mostantól 4 évre szól a megbízatás, és a titkár is választott poszt lesz. Sok vita után végül a Tanács kétszeri szavazásával felfüggesztette Luxemburg és Latvia szavazati jogát, mert éveken át nem fizettek tagdíjat. Bulgária már a kizárás határára került 3 éves hátraléka miatt.

  Első napon a rutin szavazások után a továbbképzés syllabuszát (European Accreditation Council for CME: EACCME) vitattuk meg. 10 után Edwin Bormann dolgozta át. Továbbra is 1 óra után jár 1 pont. A beadott tervezetet két ellenőr bírálja el, és megadja a kívánt pontokat. A szervezőknek bizonyítaniuk kell a kongresszus minőségét, megnevezni a minősített előadókat és az előadások hivatalos nyelvét.

 •  

  Beszámoló a Német Orvosi Kamara 35. interdiszciplináris fórumáról

  2011. február 3-5-e között került megrendezésre Berlinben a 35. interdiszciplináris fórum, mely 5 témakört tárgyalt.

  Ezek:

  1.) A géndiagnosztika fejlődése, annak etikai, jogi kérdései és a géndiagnosztikai törvény.
  2.) Új diagnosztikus lehetőségek a mikrobiológiában.
  3.) Az orvos-beteg kommunikációs kérdései.
  4.) A ritka betegségek diagnosztikája.
  5.) Az égési sérülések új ellátási rendszere.
  6.) Autizmus.
  7.) A német orvosszervezetek 1911-2011 között.

 • A MOTESZ 2011. június 15-én tartotta Szövetségi Tanácsülését az Aesculap Akadémián.
  A rendkívül interaktív és számos témát felölelő ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra.

  1. Az egészségügy aktuális feladatai a Semmelweis Terv tükrében
  Meghívott vendég: Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár
  2. Szövetségi állásfoglalás a Semmelweis Terv megvalósításának lehetőségeiről
  Előterjesztő: Dr. Oberfrank Ferenc, a MOTESZ elnökségi tagja
  3. Tagfelvétel
  Előterjesztő: Prof. Dr. Ertl Tibor, a MOTESZ elnöke

 • A MOTESZ 2010. december 16-án tartotta ünnepélyes évzáró Szövetségi Tanácsülését az Aesculap Akadémián.
  A rendkívül interaktív és számos témát felölelő ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

  1. Dr. Mikola István, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága elnökének előadása az egészségügy jelenlegi helyzetéről, jövőbeni lehetőségéről, megítélésének szempontjairól
  2. Prof. Dr. Kiss István, a MOTESZ leköszönő elnökének beszámolója a Szövetség 2009-2010. évben végzett munkájáról
  3. Felügyelő Bizottság beszámolója
  4. Leendő elnök megválasztása
  5. Tagfelvétel
  6. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
  7A MOTESZ-Díj ünnepélyes átadása
  8Zárszó

 • A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége november 10-én Szövetségi Tanácsülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalták meg:

  1. a MOTESZ szerepe, stratégiája, feladatai 2011-től
  2. Lehetőségek az egészségügyi turizmus fejlesztésében
  3. Jelölő Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság választása
  42009. évi MOTESZ-Díj odaítélése

 • A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének elnöksége 2010. március 1-én ülésezett.
  A naprendi pontok a következőek voltak:

  1. Egészségügyi fejlesztési javaslat előterjesztése, a MOTESZ Magazinban megjelenésre kerülő  vitaanyaggal kapcsolatos konszenzus konferencia szervezésének elhatározása.
  2. Hagyományos Kínai Orvoslással kapcsolatos aktuális ügyek
  3. Két ülés közötti események:

  a. MOTESZ Tudományos Pályázat
  b. Reha Hungary

 • 2010. január 25-én tartotta a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége az első testületi ülését a következő napirendi pontokról:

  1. A MOTESZ 2010.  I. félévi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
  2. Aktuális feladatok megbeszélése
                    a. együttműködéssel összefüggő feladatok
                    b. REHA Hungary 2010 szervezésének koncepciója
  3. Egyebek
                    a. tájékoztatás az új adójogszabályokról
                    b. tájékoztató a MOTESZ Magazin 2010 évi megjelenésével kapcsolatos teendőkről az aznapi szerkesztőbizottsági ülés tapasztalatai alapján

 • MAKIT 41. Kongresszusa

  MAKIT 41. Kongresszusa
   

  Szeretettel várjuk a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 41. Kongresszusára, amely 2013. május 9-11. között kerül megrendezésre, Balatonalmádiban.

 • A Magyar Meteorológiai Társaság, együttműködve
  a Magyar Balneológiai Egyesülettel és a Magyar Higiénikusok Társaságával 2013. május 23-24-én megrendezi az Orvosmeteorológiai Konferencia 2013 rendezvényt.

 • Helyszín: SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Budapest, Baross u. 23-25.)

  Időpont: 2013. április 29-30.

  Díja: 50.000, forint
  MRT vagy MTT tagoknak a részvételi díj: 20.000,- forint

  Jelentkezés:
  Email: bernadett.pankotai@gmail.com
  Tel.: 62/545-168

  Szakmák:
  1. rehabilitáció, 2. radiológia, 3. aneszteziológia és intenzív terápia, 4. kardiológia, 5. általános sebészet, 6. tüdőgyógyászat, 7. belgyógyászati, endokrinológiai, diabétesz és anyagcsere betegségek

INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUMOK

BELÉPÉS