Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

karadikep

Tisztelt tagtársaságok és egyesületek vezetői, tisztelt orvos-és egészségügyi társasági, illetve egyesületi tagtársak!

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége nevében tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket!

  • A MOTESZ megkezdte VI. évtizedi munkásságát és az új elnökség új irányt tűzött ki a Szövetség megvalósítandó céljai számára.  Az elmúlt évek magas szintű tevékenységének megőrzése, illetve továbbfejlesztésének szándéka mellett az egész népesség egészségügyi megelőző és felvilágosító programjához, illetve folyamatához kíván széleskörű segítséget nyújtani.
  • Az elnökség elkötelezett szándéka folytatni azt a sikeres tevékenységet, amelyek az elmúlt években jellemezték a Szövetséget. Tovább szeretnénk növelni a tagtársaságaink és egyesületeink számát és fejleszteni kívánjuk a Szövetség együttműködési tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémiával, az orvoskarokkal, a Magyar Orvosi Kamarával, illetve napi, konzultatív kapcsolatra törekszünk az egészségügyi kormányzattal.
  • Az a tapasztalatunk és véleményünk, hogy hazánkban elégtelen az a felvilágosító és tájékoztató tevékenység, amely a népesség minden rétege számára érthetővé teszi a bizonyítékokon alapuló orvostudomány („evidence based medicine”) kikristályosodott, alapvető ismereteit a halálozási mutatókat leginkább befolyásoló, nagy tömegeket érintő betegségcsoportokra vonatkozóan. A kardiovaszkuláris, a daganatos betegségek, a környezetszennyezés, egyes mentális- és szenvedély-betegségek kockázati tényezőinek és a betegségek megelőzésének megismerése már gyermekkorban megalapozhatja a tudatos életmód kialakítását. A modern informatikai módszerek a médiában, az iskolai oktatásban és a családi környezetben is tudatos képzést biztosíthatnak. A tudományosan kellően megalapozott, világosan, logikusan, akár játékosan megfogalmazott ismeretanyag az absztrakcióra képes gyermekkortól kezdve egészen az idősödő nemzedékig hasznos segítséget nyújthat az egyén számára az egészséges életmód és biztonságos életvitel elsajátításához és biztosításához. 
  • A fenti célok csak széleskörű összefogással, a tagtársaságok jelentős segítség- nyújtásával valósíthatók meg. A prevenciós felvilágosító tevékenység egyszerű, de korszerű, közérthető és a lényeget megragadó módon történő megfogalmazása csak az érintett tagtársaságok és szervezetek hathatós szakmai-tudományos közreműködése mellett valósulhat meg, ezért tisztelettel kérem támogatásukat és ismételten köszönöm a megelőlegezett bizalmukat.  

2017. január 20.

                                                                                   Prof.dr. Karádi István

                                                                                               elnök