Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

 copd1

COPD Világnapi MOTESZ – MTT Interdiszciplináris Fórum
Életmód és megelőzés – fókuszban a krónikus betegségek

2018. november 15., Hotel Benczúr, Budapest

Vázlatos program

9.00-9.30h            Érkezés, reggeli kávé
9.30-9.40h            Megnyitó, köszöntő beszéd
9.40-11.10h          I. szekció
                             9.40-10.00h        Prof. Dr. Falus András
                                                        Generációkon átívelő rizikók és megjelenésük – fókuszban a COPD és a légúti betegségek
                             10.00-10.20h      Prof. Dr. Karádi István
                                                        Tudatos életvezetéssel nemcsak a COPD előzhető meg
                             10.20-10.40h      Prof. Dr. Böszörményi Nagy György
                                                        A cirkadián aktivitás jelentősége és a helyes alvás szerepe a betegségmegelőzésben
                             10.40-11.10h      Facilitált témafeldolgozás
11.10-11.30h        Kávészünet
11.30-13.00h        II. szekció
                             11.30-11.50h      Dr. Kovács Gábor
                                                        Szűrés és korai diagnózis
                             11.50-12.10h      Prof. Dr. Farsang Csaba
                                                        Szív- és érrendszeri betegség légúti betegségekben
                             12.10-12.30h      Prof. Dr. Bitter István
                                                        A nem daganatos légúti betegségek hangulatzavarok
                             12.30-13.00h      Facilitált témafeldolgozás
13.00-14.00h        Ebéd
14.00-15.00h        III. szekció
                             14.00-14.15h      Dr. Ledia Lazeri
                                                        A WHO - NCD stratégiái
                             14.15-14.30h      Prof. Dr. Horváth Ildikó
                                                        Integrált COPD ellátás a gyakorlatban
                             14.30-14.45h      Dr. Szabó János
                                                        A háziorvos szerepe a WHO új modelljében
                             14.45-15.00h      Dr. Várdi Katalin
                                                        A beteg, mint partner – COPD-s betegek a mindennapi életben

15.00-16.00h         IV. szekció
                              Facilitált témafeldolgozás – a harmadik szekció és a teljes nap közös feldolgozása

>>> A rendezvényen való részvétel ingyenes, a program OFTEX akkreditációja folyamatban! <<<

 

RÉSZLETES PROGRAM
9.30-9.40h
Megnyitó, köszöntő beszéd, programismertetés

I. Szekció                                 9.40-11.10 h
ÖRÖKLETESSÉG, ÉLETMÓD, CIRCADIÁN RITMUS – „Sosem lehet túl korai…”


9.40-10.00h
Prof. Dr. Falus András

Generációkon átívelő rizikók és megjelenésük – fókuszban a COPD és a légúti betegségek
A humán genom leírásával nemcsak az emberi gént térképeztük fel, de egyre több és pontosabb kérdést is meg tudunk fogalmazni. Az egyik ezek közül, hogy a gének és a környezet hálózatán belül, miként és milyen arányban van szerepe az egyes betegségek kialakulásában a genetikai és epigenegtikai tényezőknek, és miként hathat a nagyszülő viselkedése a születendő unokára. Hogy viselkedjen tudományosan megalapozottsággal egy felelősségteljes jövendőbeli szülő?


10.00-10.20h
Prof. Dr. Karádi István

Tudatos életvezetéssel nem csak a COPD előzhető meg
A nagy népegészségügyi betegségek patomechanizmusa számos ponton találkozik. Az inflammatios folyamat jellege és mértéke határozza meg, hogy a hypertonia, a dyslipidaemia, a COPD és egyéb betegségek közül, milyen mértékben, mely betegség dominál. Ha ezt a folyamatot megértjük, akkor világossá válik számunkra annak az interdiszciplináris együttműködésnek a fontossága, amelyben már nem csak egy gyógyító orvos áll szemben a betegekkel, hanem egy team munkálkodik, mind a súlyos állapot megelőzésén, mind a beteg ellátásán.

10.20-10.40h
Prof. Dr. Böszörményi Nagy György

A cirkadián aktivitás jelentősége és a helyes alvás szerepe a betegségmegelőzésben
A 2017-es orvosi Nobel díjat Jeffrey C. Hall, Micheal Rosbash és Micheal W. Young kapták a circadián napi aktivitás molekuláris szintű leírásáért. Gyümölcslégyből olyan gént sikerült izolálniuk, mely kontrollálja a normális napi biológiai ritmust. Ez egy olyan fehérjét termel, mely nappal felszaporodik, éjjel pedig szétáramlik a szervezetben, mely egyéb fehérjékkel együtt működteti a biológiai órát. Felfedezésük úttörő ereje abban rejlik, hogy a napi ritmus sejt szinten, és nemcsak szervezeti szinten programozott, ami azt sejteti, hogy a biológiai ritmustól való eltérés számos betegség kialakulását eredményezi.

10.40-11.10h
Facilitált témafeldolgozás

*** 11.10-11.30h kávészünet ***

II. Szekció                                      11.30 h-13.00 h
A COPD KORAI FELISMERÉSE – „Napjaink lehetőségei…”

11.30-11.50h
Dr. Kovács Gábor

Szűrés és korai diagnózis
A már gondozás alatt álló, illetve lappangó COPD-sek nagy száma kihívást jelent nemcsak az egészségügyi ellátásra, hanem a betegekkel együtt élő családokra és közösségekre is. Ezen az előadáson bemutatásra kerülnek az új népegészségügyi program és prevenciós szemlélet alapján, a légúti betegségek prevenciójának és szűrésének szempontjai, a dohányzás megelőzés és -leszoktatás akcióprogramja.

11.50-12.10h
Prof. Dr. Farsang Csaba

Szív- és érrendszeri betegség légúti betegségekben
Hosszú ideig – szemben a diabetesszel vagy a szívelégtelenséggel –, a hypertonia kezelésének szakmai alapelvei között nem szerepeltek a nem daganatos légúti betegségek. Ezen a téren jelentős változás tanúi vagyunk. Az eltelt időszakban egyre nagyobb hangsúly helyeződött arra, hogy a szív- és érrendszeri betegségek és a légúti betegségek egymásra hatása egymást súlyosbító tényezők, helyes ellátásuk a mortalitást csökkentő tényező.

12.10-12.30h
Prof. Dr. Bitter István

A nem daganatos légúti betegségek, hangulatzavarok
A COPD egyik legfontosabb tünete a köhögés és a dyspnoe. A köhögés szociálisan is igen kellemetlen, a nehézlégzés pedig szubjektíven igen kellemetlen tünet. Ennek következtében a betegek nemcsak izolálódnak, de sokszor súlyos hangulatzavarok léphetnek fel. Ennek kezelése a gondozó team egyik fontos feladata, aminek első és legfontosabb eleme a hozzáállás, második pedig a gyógyszeres és pszichoterápiás lehetőségek alkalmazása.

12.30-13.00h
Facilitált témafeldolgozás

*** 11.10-11.30h ebédszünet ***

III. Szekció                                       14.00-15.00h
INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSEK, BETEGKÖZPONTÚSÁG,
SZEMÉLYRE SZABOTT MEDICINA – „Sosem túl késő…”

14.00-14.15h
Dr. Ledia Lazeri

A WHO - NCD stratégiái
A WHO magyarországi igazgatója ismerteti a megelőzhető betegségek prevenciós központú, a WHO által a közelmúltban elfogadott stratégia elemeit, ami forradalmasítja azokat a munkamódszereket, amelyekkel a népbetegségek, megelőzése és az ellátásszervezés irányába tett lépéseket. Külön hangsúlyt helyez a légúti betegségek halálozásban elfoglalt szerepére, a többi népbetegséggel való összefüggésekre és a közös ellátásszervezés lehetőségeire.

14.15-14.30h
Prof. Dr. Horváth Ildikó

Integrált COPD ellátás a gyakorlatban
Új lépések, új együttműködési lehetőségek a különböző szakmák között, a különböző ellátási szintek között.

14.30-14.45h
Dr. Szabó János

A háziorvos szerepe a WHO új modelljében

A háziorvos szerepe kulcsfontosságú a WHO új modelljében. A betegség folyamán a páciens első találkozása szinte mindig a családorvossal történik, aki nemcsak a betegségét, hanem családját, lakókörnyezetét és gyakran munkahelyi körülményeit is ismeri. Éppen ezért van kulcsszerepe abban, ami az orvosokkal való találkozások útját megszabja. Sajátos, integratív ismeretanyaga segít abban, hogy a multimorbid betegek ellátása és életminősége a lehető legjobban alakuljon a betegút során.

14.45-15.00h
Dr. Várdi Katalin

A beteg, mint partner – COPD-s betegek a mindennapi életben
A COPD-s betegek számára nagyon fontos, hogy megőrizzék szerepüket családjukban, szűkebb közösségükben. Ebben kiemelt szerepe van annak, hogy a betegek terhelhetőségét megőrizzük, az exacerbatiokat megelőzzük és olyan mindennapi, élményszerű cselekvési teret kínáljunk, amivel egyrészt saját alkotókészségüket és kreativitásukat élhetik meg, másrészről pedig érezhetik “hasznosságukat” a társadalomban. Számos rehabilitációs eljárás mellett a kóruséneklés előnyei is bemutatásra kerülnek.

IV. Szekció 15.00-16.00h
Facilitált témafeldolgozás

Harmadik szekció és a teljes nap közös feldolgozása

copdfooter

 

JELENTKEZÉS SZAKDOLGOZÓKNAK

JELENTKEZÉS ORVOSOKNAK

 

 MEGHÍVÓ

Légzéssel a Lélekért Kórus Koncertje

Keresztes Sándor emlékére

korus

2018. november 15., 16.30h
Hotel Benczúr, Budapest

Vezényel: Philipp György

Ezúton szeretettel meghívjuk a COPD Világnap alkalmából, a MOTESZ, az MTT és a Légzéssel a Lélekért Alapítvány által szervezett események részeként megvalósuló, különleges koncertre.

A kórus ez év tavaszán jött létre, első produkciójára a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben került sor. Célja, hogy a súlyos légúti betegek számára közösségi, művészeti élményt szerezzen, az éneklést kiegészítő terápiaként alkalmazva, életminőségüket javítsa. Az első produkció és az intenzív, körültekintően felépített, terápiás protokollokkal összehangolt felkészülési időszak tapasztalatai alapján, szeretnénk a Dr. Várdi Katalin és Philipp György nevével fémjelzett módszertant minél több beteghez eljuttatni. Fontos szempont emellett, hogy a kórustagok a nyilvánosság előtt, a nagyközönség számára is bemutassák a meghatározó élményeiket, hogy ezzel példát mutassanak mások számára és felhívják a közvélemény figyelmét az érintett betegségekre.

Ennek jegyében, a koncertre a Mátrai Gyógyintézetben, a farkasgyepűi Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetben és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben több kórust is felkészítünk, akik egyesített kórusként, közösen lépnek fel a COPD Világnap eseménye alkalmából.

A légúti betegekből alakult kórus produkciójára a COPD Világnap szakmai eseményét követően,
16.30-17.00 óra között kerül sor. A belépés díjtalan!

korus2